Specijalistički seminar – uživo

Državni ured za reviziju proveo je sistemsku reviziju učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom za gotovo sve jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, a sva izvješća ovog uistinu opsežnog i sveobuhvatnog revizijskog pothvata dostupna su na internetskim stranicama DUR-a. Međutim, držimo važnim istaknuti kako se kroz svako od predmetnih revizijskih izvješća, odnosno kroz dane naloge i preporuke, prožima svojevrsni univerzalni uzorak koji se odnosi na gotovo sve lokalne jedinice u Republici Hrvatskoj, a provođenje takvih naloga i preporuka svakako i nedvojbeno predstavlja izniman izazov operativne naravi. Iz površne interpretacije naziva Revizija upravljanja komunalnom strukturom može se izvesti pogrešan zaključak kako se isti odnosi samo i isključivo na komunalnu infrastrukturu, slijedom čega naglašavamo kako se operativno najsloženiji revizijski nalozi i preporuke odnose na ukupnost gradske i općinske imovine.

Pojednostavljeno rečeno, u nastavku navodimo operativne ciljeve suštinske naravi koje je potrebno izvršiti kako bi se učinkovito i uspješno proveli dani nalozi i preporuke:

 • povezivanje evidencija komunalne infrastrukture i evidencija dugotrajne imovine putem identifikacijskih brojeva i
 • procjena vrijednosti imovine koja čini komunalnu infrastrukturu.

Međutim, kako bismo uopće pristupili provođenju navedenih radnih aktivnosti, potrebno je naglasiti kako njihovu obavljanju nužno prethodi jasno i nedvojbeno definiranje pojmova u području upravljanja imovinom, zatim uspostava radnih koordinacija kojima će se pokriti organizacijske nedorečenosti i praznine u pogledu ustrojstva i djelokruga u lokalnim jedinicama, a potom i smisleno te pravno ispravno strukturiranje nepokretne imovine i uređaja koji čine komunalnu infrastrukturu. Drugim riječima, nužni preduvjet za operativno provođenje navedenih radnji odnosi se i podrazumijeva uspostavu integriranog pristupa u smislu povezivanja često nespojivih područja rada u lokalnim jedinicama, a sve navedeno strukturirali smo u naš program rada koji možete pronaći u nastavku teksta.

Datum: 29.4.2022.
Mjesto održavanja:
Osijek, Hotel Osijek
Vrijeme održavanja: 9:30 do 15:00 sati
Registracija i kava dobrodošlice: 9:30 – 10:00 sati

 

Program rada:

1. Predstavljanje novih obvezujućih naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju

  1. analiza ključnih utvrđenja DUR-a i njihova primjenjivost
  2. pregled ovlasti DUR-a te naglasak na razliku između naloga i preporuka
  3. dvojbe i opasnosti donošenja odluka o proglašenju komunalne infrastrukture u skladu s nalozima DUR-a

2. Obveza uspostave i vođenja evidencija imovine u lokalnim jedinicama

  1. posebnosti evidentiranja imovine po područjima rada – KI i EDI
  2. nužnost ustroja i vođenja cjelovite evidencije komunalne infrastrukture za svaku lokalnu jedinicu
  3. obvezni podaci koje svaka evidencija komunalne infrastrukture mora sadržavati (ZKG + nalozi DUR-a)

3. Nužnost povezivanja evidencija u različitim područjima rada – osobiti naglasak na operativno i funkcionalno povezivanje Evidencija komunalne infrastrukture i Evidencija dugotrajne imovine

  1. specifičnosti evidentiranja KI u skladu sa zakonom – moramo li evidentirati baš svako rasvjetno tijelo, biljku ili kantu za otpatke ?
  2. uspostava sustava određivanja i dodjele identifikacijskih brojeva za sve vrste komunalne infrastrukture određenu (IB)
  3. povezivanje EDI i EKI

4. Procjena vrijednosti imovine u skladu s nalozima i preporukama DUR-a – praktikum

  1. obveza odgovarajuće primjene Uputom o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske Ministarstva financija, iz siječnja 2018., (https://mfin.gov.hr/istaknute[1]teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/upute-nalozi-i-ostalo/179)
  2. metode procjene i njihova praktična primjena

5. Potreba normativnog i operativnog usklađivanja u skladu s izvješćima DUR-a

  1. specifičnosti odluka o komunalnim djelatnostima – gdje griješimo?
  2. izmjene i dopune odluka o komunalnom redu – omogućavanje korištenja površina javne namjene osobama s posebnim potrebama
  3. posebno o pojmovima upravljanje, raspolaganje, korištenje i uporaba
  4. Uloga i važnost Strategije upravljanja imovinom u ostvarivanju revizijskih naloga i preporuka

6. Pitanja i odgovori


UPUTE ZA PRIJAVU I PRISTUPANJE:

Potrebno je ispuniti online prijavnicu (navesti točne i potpune podatke). Sustav će automatski potvrditi zaprimanje.

Specijalistički seminar održava se uz strogo pridržavanje svih epidemioloških mjera.


NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na specijalističkom seminaru iznosi po sudioniku 2.400,00 kn + PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 1.200,00 kn + PDV

Kotizaciju za sudjelovanje molimo uplatite zaključno s 25.4.2022. godine na račun tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. IBAN HR4123600001101337826, a potvrdu o uplati molimo pošaljite na e-mail prodaja@spi.hr. Pod model plaćanja navesti 00 46650-OIB korisnika.
Postojeći LC korisnici kotizaciju mogu uplatiti i nakon održanog savjetovanja.

Ukoliko je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

S obzirom na to da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
– u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

U cijenu napredne obuke/seminara/radionice uključeni su radni materijali.
LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.


PRIJAVNICA: