Želimo li dočekati euro i novo uredsko poslovanje sa starim dugovima?

Svega nekoliko mjeseci dijeli nas od trenutka kada će započeti potpuna primjena nove Uredbe o uredskom poslovanju, odnosno do trenutka zamjene hrvatske kune eurom kao službenom valutom, što svakako podrazumijeva kako je pred nama jedna od najzahtjevnijih poslovnih godina od osnutka i uspostave lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Navedene promjene, nije teško pretpostaviti, osobito će se odraziti na brojne postupke i poslovne procese vezane uz prisilnu naplatu prihoda u lokalnim jedinicama.

U bitnome, na temelju prethodno citirane Uredbe od 1.siječnja 2023. godine dolazi do uspostave gotovo potpune digitalizacije cjelokupnog poslovanja za sva javnopravna tijela u Republici Hrvatskoj, što će se, obzirom na područja nadležnosti te operativnu provedbu poslovnih i stručnih procesa u njima, osobito odraziti na funkcioniranje lokalnih jedinica. Nažalost, u široj stručnoj javnosti i dalje prevladava percepcija o tome kako je uredsko poslovanje suštinski stvar kolegica i kolega koji obavljaju poslove pisarnice, ali je nužno naglasiti kako je takav stav prije svega pogrešan, a posljedično i potencijalno vrlo opasan, bez obzira je li riječ o ispunjavanju formalnih zahtjeva u pogledu valjanosti niza dokumenata i akata pa do neizbježne komunikacije s drugim javnopravnim tijelima i sudovima.

Stoga bi, obzirom da najavljene tektonske promjene u poslovanju i funkcioniranju lokalnih jedinica neće otkloniti nijednu postojeću dvojbu, kao ni postojeću pravnu i operativnu nesigurnost u ionako vrlo zahtjevnom području naplate i otpisa gradskih i općinskih prihoda, svakako bilo poželjno takve poslove u najvećoj mogućoj mjeri privesti svom kraju i dočekati novo poslovno razdoblje rasterećeni od nepotrebnih zaostataka.

Naravno, imate li pitanja koja izlaze iz okvira najavljenih tema, a vezana su uz utvrđivanje i naplatu prihoda, naši će predavači sa zadovoljstvom na ista odgovoriti!


Datum održavanja: 29.6.2022.
Vrijeme održavanja: 9:30 – 15:30 sati
Specijalistički seminar održati će se u hotelu WESTIN u Zagrebu.

Teme:

  1. Utjecaj novog uredskog poslovanja na poslove prisilne naplate – koje procese nužno moramo digitalizirati?
  2. Zamjena hrvatske kune eurom – utjecaj na iskazivanje dugovanja u ovršnim ispravama (javna i nejavna davanja)
  3. Digitalizacija ovršnog postupka i komunikacije sa žalbenim tijelima i sudovima
  4. Ukratko o otpisu prihoda – od inventurne komisije do otpisa u ovršnim postupcima
  5. Pitanja i odgovori

Predavači:

Zinka Bulka, dipl. iur., sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici
Vedran Vukobrat, dipl. iur., pravni savjetnik, LIBUSOFT CICOM d.o.o.


NAPOMENA: 

Cijena za sudjelovanje – iznosi po sudioniku 2.400,00 kn + PDV
Za korisnike LC SPI rješenja – cijena po sudioniku iznosi 1.200,00 kn + PDV

Kotizacija po osobi uključuje: stručna predavanja, prezentacije, radni materijal, osvježenje, prigodni domjenak, a prijavnicu je potrebno ispuniti najkasnije do 24. lipnja 2022. godine.

Kotizaciju za sudjelovanje molimo uplatite zaključno s 24. lipnja 2022. godine na račun tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. IBAN HR4123600001101337826, pod model plaćanja navesti 00  235393-OIB korisnika, a potvrdu o uplati molimo pošaljite na fax broj 01/6599-513 ili na e-mail info@spi.hr.

U slučaju otkazivanja prijave, molimo obavijestite nas putem e-maila info@spi.hr. Za otkazivanje prijava do 24. svibnja vraćamo već uplaćenu kotizaciju. Za odjave nakon 24. lipnja izvršit ćemo povrat 50% iznosa uplaćene kotizacije

LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.
Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr


PRIJAVNICA: