S obzirom na to da Zakon o euru još uvijek nije objavljen, jedini službeni dokument po kojem možemo djelovati je Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom. Njime su predviđene glavne obveze i načela kojih će se tvrtke morati pridržavati tijekom razdoblja od 1.8.2022. do 31.12.2023., unutar kojeg je planirano uvođenje eura u Republici Hrvatskoj.

Koje će sve prilagodbe biti potrebne?

Prvo načelo koje nameće određene obveze tvrtkama je načelo zaštite potrošača od neopravdanog podizanja cijena prilikom prelaska na euro. Za to su predviđene dvije mjere. Prva mjera je obvezno izražavanje cijena i iznosa u dvije valute na dokumentima koji stvaraju novčanu obvezu kod potrošača. Ne postoji točan popis o kojim se dokumentima radi, ali s obzirom na to da se radi o zaštiti potrošača, te sukladno definiciji potrošača u Zakonu o zaštititi potrošača, sigurno će se raditi o dvojnom iskazu na računima i cjenicima. Što se tiče ostalih dokumenata, u neslužbenim dokumentima koje smo vidjeli, a tiču se problematike uvođenja eura, kao dokument na kojem će biti obavezan dvojni prikaz cijena i iznosa spominju se još i isplatne liste za plaće. Druga mjera koja proizlazi iz tog načela je formiranje lokacije na web stranici euro.hr na kojem će se objavljivati podaci o tvrtkama koje su neopravdano podigle cijene tijekom uvođenja eura.

Drugo načelo je načelo neprekidnosti ugovora koje kaže da: „(…) uvođenje eura ne smije utjecati na valjanost postojećih ugovora u kojima se navodi nacionalna valuta.“. Drugim riječima, svi ugovori sklopljeni u kunama nastavljaju vrijediti i nakon uvođenja eura bez ikakvih izmjena. Naravno, kunski iznosi bit će preračunati u eure po tečaju po kojem će se raditi preračun.

Treće načelo je da je razdoblje za koje se radi neki dokument referentno pri odlučivanju kojom valutom ili kojim valutama će se prikazivati iznosi na tom dokumentu. Npr. planovi koji će se u 2022. raditi za 2023. će morati biti u eurima. Ovo je naročito bitno za naše korisnike iz JLP(R)S jer će svi oni ove godine morati raditi plan proračuna za 2023.g. u eurima.

Nacionalnim planom je također predviđeno da usporedna izvješća, koja će se ispisivati nakon uvođenja eura, a koja u sebi sadrže i podatke iz godina prije i godina nakon uvođenja eura, pri ispisu pretvaraju kunske iznose iz „starih“ godina u eurske po tečaju po kojem će se raditi konverzija te da je sve iskazano u eurima.

Osim toga, tvrtke se moraju pripremiti za prijelazno razdoblje od prva dva tjedna po uvođenju eura u kojem će pri gotovinskom plaćanju biti moguće platiti kunama. To će sigurno napraviti dodatnog posla osobama koje rade na blagajnama, naročito zato što će se povrat novca morati obavljati u eurima ako to bude moguće. Na taj način će blagajne raditi kao neka vrsta mjenjačnica.

Ukratko rečeno, tvrtke moraju u suradnji s dobavljačem softvera pripremiti svoje informacijske sustave tako da mogu dvojno iskazivati cijene tamo gdje će to biti potrebno, zatim da mogu pretvoriti kunske iznose u eurske na prijelazu 2022. u 2023., te da mogu ispravno prikazati izvješća i evidentirati planove. Istovremeno, tvrtke moraju svoje zaposlenike pripremiti na potencijalno povećanje posla vezano uz samo uvođenje u relativno kratkom razdoblju.

Pripreme u LC sustavu

Sa svim potrebnim radnjama smo započeli čim se nacrt Nacionalnog plana zamjene objavio na web stranici e-savjetovanja. Nakon aktivnog učešća u savjetovanju i nakon objave plana u Narodnim novinama 23.12.2020. krenuli smo s pripremama i u našem sustavu. S obzirom na to da još uvijek nema potrebnih Zakona niti podzakonskih akata koji bi detaljnije opisali što sve treba napraviti, odlučili smo  poduzeti ono za što smo mogli biti potpuno sigurni da treba pripremiti. Pri tome smo se, osim informacijama iz samog Nacionalnog plana, vodili i tuđim iskustvima, poput ranijeg uvođenja eura u susjednu Sloveniju. Sve trenutne pripreme omogućit će nam da naš informacijski sustav korisnicima pruži upravo gore navedene funkcionalnosti vezane na dvojni iskaz cijena, konverziju kuna u eure i ostalo. Trenutno očekujemo objavu nacrta Zakona o euru, koji je najavljen za sredinu siječnja, pa ćemo po potrebi poduzimati daljnje akcije, kako bi sama tranzicija prošla što uspješnije.

 

Članak pripremio: Mario Erceg, dipl.ing.el., Voditelj Ureda razvojnih projekata u LIBUSOFT CICOM d.o.o.

 

Pročitajte još: Spremni za dolazak eura