U utorak, 13.12.2016. na poziv pročelnika Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologije sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma, izv. prof. dr. sc. Giorgio Sinković, održano je predavanje o nastanku i radu tvrtke LIBUSOFT CICOM studentima 5. godine diplomskog Studija informatike. Predavači su bili mr.sc. Katica Burian, direktorica Sektora projektiranja i implementacije i Libor Burian, direktor LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Studenti su aktivno sudjelovali u predavanju postavljajući pitanja o organizaciji i načinu rada LC-a.
 
Ideja o osnivanju studija informatike na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli starija je i od samog Sveučilišta. Već je 2004. godine u sklopu Fakulteta ekonomije i turizma pokrenut studij Poslovne informatike oko kojeg se stvorila jezgra nastavničkog kadra informatičkog usmjerenja.
Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije i potražnja za informatičkim kadrovima razlogom su da je 2008. godine pokrenuta inicijativa za osnivanjem studija Informatike. Postupak otvaranja preddiplomskog studija Informatike dovršen je 4. kolovoza 2011. godine kada je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) izdalo dopusnicu za otvaranje spomenutog studija. Iste je godine upisana prva generacija studenata, a studij se izvodio u sklopu Odsjeka za informatiku unutar Fakulteta za ekonomiju i turizam.
Kako bi se prvostupnicima informatike omogućio nastavak studija u Puli, javila se potreba za osnivanjem diplomskog studija Informatike. Na temelju dopusnice MZOS dobivene 16. lipnja 2015. godine, akademske godine 2015/16. upisana je prva generacija studenata na diplomski studij i to u dva smjera: Informatika i Nastavni smjer informatika.
Temeljem odluke Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 1. listopada 2015. godine osnovan je Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije koji objedinjuje preddiplomski studij Informatike i oba smjera diplomskog studija.
Ovim putem zahvaljujemo pročelniku Odjela, izv. prof. dr. sc. Giorgio Sinković na pozivu i gostoprimstvu.