U srijedu, 18.11.2015. godine održan je i posljednji regionalan seminar u 2015. godini i to u dragoj nam Istri, konkretnije u Hotelu Histria u Puli.

Najviše smo ponsoni na mnogobrojne pohvale korisnika na novu verziju u koju je uloženo mnogo truda i na pozitivne komentare novog korisnika DV Buje koji radi u našim apliakcijama već mjesec dana. Korisnici su također pokazali iznimno zanimanje za OLAP kocku salda konti, planiranje i mogućnost interaktivne suradnje na planu proračuna ili rebalansu, modul Porez na kuće za odmor u apliakciji KOMIS te GEO-KOMIS projekt. Na radionici KOMIS dodatno smo pojasnili novu mogućnost obračuna komunalne naknade u sezonskim mjesecima, koja do sada nije bila moguća. U slučaju da su Vam potrebne detaljnije informacije o bilo kojem navedenom modulu ili aplikaciji, Odjel marketinga i prodaje Vam stoji na raspolaganju.

Zahvaljujemo se svim sudionicima koji su odvojili svoje vrijeme i svojim dolaskom uveličali ovaj seminar. Sigurni smo da se i u 2016. godini vidimo u istom ili još većem brojem.