Prema izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom od 01.01.2021. na izdanim fiskaliziranim dokumentima mora se dodati i ispis Quick Response (QR) koda.

QR kod kao obvezni sadržaj mora biti naznačen na računu koji se naplaćuje sredstvom koje se smatra prometom gotovine, a sadrži podatke: URL adresa do web-stranice Porezne uprave za provjeru računa, JIR ili ZKI obveznika fiskalizacije, datum i vrijeme izdavanja računa, ukupni iznos računa.

Cilj dodavanja novog elementa na fiskalizirani dokument je olakšati građanima mogućnost provjere računa. Dvodimenzionalni QR kod može se očitati elektroničkim uređajima s ugrađenom kamerom i softverom za čitanje odnosno dešifriranje te se može očitati putem velikog broja aplikacija koje se mogu besplatno preuzeti s interneta.

Uvođenjem QR koda, odnosno provjerom računa putem QR koda, omogućuje se kvalitetnija i bolja kontrola onih poreznih obveznika koji pravovremeno ne izvršavaju svoje porezne obveze.

Učitavanjem QR koda iskazanog na računu u aplikaciju za provjeru podataka Porezne uprave, automatski se upisuju svi potrebni podaci o izdanom računu, te se na taj način zbog jednostavnosti postupka građane dodatno potiče da račune provjeravaju i prijavljuju Poreznoj upravi.

Obveznici fiskalizacije koji ostvareni promet naplaćuju sredstvom koje se ne smatra prometom gotovine sukladno odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, nisu dužni iskazati QR kod na računu koji se naplaćuje na takav način.

Od uvođenja fiskalizacije 2013. Porezna uprava dobiva informacije o svakom izdanom računu plaćenom gotovinom u trenutku njegova izdavanja, a svaki primatelj računa odnosno svaki građanin može provjeriti ispravnost računa korištenjem web servisa dostupnih od strane Porezne uprave RH.

Prema odredbama Zakona, provjera računa moguća je i upitom na web servis dostupan na internetskoj stranici Porezne uprave ili slanjem SMS poruke upisom odgovarajućih stavki s računa: zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije (ZKI) ili jedinstveni identifikator računa (JIR), datum i vrijeme izdavanja te ukupni iznos računa. Primjena Zakona tijekom proteklih šest godina pokazala je da potreba upisa svih znamenki JIR-a ili ZKI-a prilikom provjere računa građanima znatno otežava postupak provjere zbog velikog broja znamenki te mogućnosti pogrešaka kod prijepisa znamenki.