Od uvođenja fiskalizacije 2013. Porezna uprava dobiva informacije o svakom izdanom računu plaćenom gotovinom u trenutku njegova izdavanja, a svaki primatelj računa odnosno svaki građanin može provjeriti ispravnost računa korištenjem web servisa dostupnih od strane Porezne uprave RH.

Prema odredbama Zakona, provjera računa moguća je upitom na web servis dostupan na internetskoj stranici Porezne uprave ili slanjem SMS poruke upisom odgovarajućih stavki s računa: zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije (ZKI) ili jedinstveni identifikator računa (JIR), datum i vrijeme izdavanja te ukupni iznos računa. Primjena Zakona tijekom proteklih šest godina pokazala je da potreba upisa svih znamenki JIR-a ili ZKI-a prilikom provjere računa građanima znatno otežava postupak provjere zbog velikog broja znamenki te mogućnosti pogrešaka kod prijepisa znamenki.

Prema zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom od 01.01.2021. na izdanim fiskaliziranim dokumentima mora se dodati i ispis Quick Response (QR) koda.

Cilj dodavanja novog elementa na fiskalizirani dokument je olakšati građanima mogućnost provjere računa, a to bi se postiglo uvođenjem QR koda na dokumentu. Dvodimenzionalni QR kod može se očitati elektroničkim uređajima s ugrađenom kamerom i softverom za čitanje odnosno dešifriranje te se može očitati putem velikog broja aplikacija koje se mogu besplatno preuzeti s interneta.

QR kod kao obvezni sadržaj mora biti naznačen na računu koji se naplaćuje sredstvom koje se smatra prometom gotovine, a sadrži podatke: URL adresa do web-stranice Porezne uprave za provjeru računa, JIR ili ZKI obveznika fiskalizacije, datum i vrijeme izdavanja računa, ukupni iznos računa.

Uvođenjem QR koda, odnosno provjerom računa putem QR koda, omogućuje se kvalitetnija i bolja kontrola onih poreznih obveznika koji pravovremeno ne izvršavaju svoje porezne obveze.

Očitavanjem QR koda iskazanog na računu u aplikaciju za provjeru podataka Porezne uprave, automatski bi se upisali svi potrebni podaci o izdanom računu, te bi se na taj način zbog jednostavnosti postupka  građane dodatno potaknulo da račune provjeravaju i prijavljuju Poreznoj upravi.

Obveznici fiskalizacije koji ostvareni promet naplaćuju sredstvom koje se ne smatra prometom gotovine sukladno odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, nisu dužni iskazati QR kod na računu koji se naplaćuje na takav način.