NN br. 70/20. od 19.06.2020.g. donose Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona. Navedenim Pravilnikom produljen je rok primjene obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu dobara iz čl. 71.v Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (NN br. 115/16. – 42/20.) za dodatna tri mjeseca. Mogućnost obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu uvedena je s ciljem olakšanja poslovanja gospodarstva u posebnim okolnostima izazvanim pandemijom COVID-19.

Korisnici oslobođenja od plaćanja PDV-a pri uvozu na temelju Odluke Europske komisije su državne organizacije, uključujući državna tijela, javna tijela i ostala javnopravna tijela, ili organizacije koje su odobrila nadležna tijela u Republici Hrvatskoj ili druga osoba koja dobra uvozi u njihovo ime.

Prema izdanom mišljenju Ministarstva financija, Carinska uprava (KLASA: 011-02/20-30/6 od 9. 04.2020. g.) oslobođenje mogu iskoristiti samo oni uvoznici koji su upisani u registar obveznika PDV-a i koji na odgovarajući način zatraže tu pogodnost.

Za odobravanje uporabe obračunskog PDV-a pri uvozu uvoznik/porezni obveznik je obavezan popuniti i podnijeti uvoznu carinsku deklaraciju sa točnim oznakama u polju 44/2 deklaracije pod nazivom Priloženi dokumenti/Potvrde i odobrenja. Uvozna carinska deklaracija podnosi se putem sustava elektroničke razmjene podataka, koristeći sustav HRAIS Carinske uprave.

U skladu s navedenom izmjenom Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona za uvoz dobara obavljen u razdoblju od 09.04. do 20.09.2020.g. smatra se da je PDV pri uvozu plaćen ukoliko ga porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a iskaže kao obvezu na obrascu PDV.

Uporaba obračunskog iskazivanja PDV-a nije obvezna.

 

Navedeno podrazumijeva da porezni obveznik obračunati PDV pri uvozu iskaže kao obvezu u Obrascu PDV pod točkom II.15. te ako ima pravo na odbitak pretporeza u istom Obrascu PDV pod točkom II.14. iskazuje i pravo na odbitak tako obračunanog poreza.