Ministarstvo financija objavilo je Okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine.

Navedenu Okružnicu možete pronaći na linku: https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/financijsko-izvjestavanje-177/177

S obzirom na posebne okolnosti vezane uz pojavu bolesti COVID-19 i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Nacionalnog kriznog stožera i Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, organizacija rada u javnim službama svedena je na minimum.

Ministarstvo financija, zbog gore navedenog, do daljnjega odgađa rok predaje financijskih izvještaja za razdoblje 01. siječnja do 31.ožujka 2020. godine svim obveznicima – proračunskim i izvanproračunskim korisnicima te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela koja imaju spremne sve podloge za predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, Izjavu sa prilozima dostavljaju Ministarstvu financija u predviđenom roku isključivo elektroničkim putem.

Ministarstva odnosno druga državna tijela na razini razdjela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u slučaju nemogućnosti dostave Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu, o nemogućnosti predaje Izjave i pripadajuće dokumentacije, skeniranim dopisom potpisanim od strane čelnika dužni su obavijestiti Ministarstvo financija na mail adresu fiskalnaodgovornost@mfin.hr.

Bez obzira na nove okolnosti i nove izazove pred nama u kojima smo se našli Vaš LC tim Vam stoji na raspolaganju za sva pitanja i potrebnu pomoć.