U ponedjeljak 05.03.2007. izlazi SPI verzija 5.06 SQL koja donosi  još bržu obradu podataka, funkcionalna poboljšanja i još više prednosti SQL baze podataka.
 

Naši djelatnici su uložili maksimalne snage kako bi unaprijedili verziju 5.06 i time
dodatno povećali sigurnost  podataka i vašu efikasnost pri radu s LC SPI programima.
Svi korisnici koju su prešli na SPI verziju 5.0 SQL i 5.05 SQL biti će automatski prebačeni na SPI verziju 5.06 SQL. Korisnici koji još nisu prešli na SPI verziju 5.0 SQL bit će prebačeni direktno na SPI verziju 5.06 SQL.
 
 
 
Samo neke od mnogobrojnih novosti u programima navedene su niže:
 
Lokalna riznica

 • U katalogu pročunskih korisnika dodana je mogućnost dodjeljivanja org. nivoa proračunskom korisniku
 • Ukoliko je dodan org. nivo proračunskom korisniku dokumenti koji se formiraju (ulazni računi, knjižni zapisi) će se u salda contima formirati na tom nivou
 • Eksport podataka na internet je podijeljen na dva dijela, eksport svih kataloga i plana proračuna, te eksport pojedinih kataloga, prva opcija se uvijek koristi kada se promjeni plan proračuna
 • Prilikom knjiženja zahtjeva se sada formiraju stavke za sve zahtjeve a ne kao prije kada su se formirale stavke kontiranja samo za zahtjeve koji su imali IK raspodjelu
 • Formiranje poziva na broj zaduženja je izmjenjan, ukoliko zahtjev nema IK raspodjelu formira se poziv na broj zaduženja u formatu xxxxxx-yyyy-bbbbbbbb, x – analitički račun sa 6 znamenki, y – interna šifra proračunskog korisnika i b – broj formiranog  dokumenta
 • Ukoliko zahtjev ima IK raspodjelu poziv na broj  zaduženja se formira na stari način matičnibroj pror. korisnika + broj formiranog dokumenta
 • Dodan je alat za formiranje nivoa od interne šifre pror. korisnika i pridruživanje nivoa pror. korisnicima
 • Dodano u  izvješća mogućnost ispisa realizacije za pojedinog proračunskog korisnika
 • Redizajniran izbornik
 • Web dio je redizajniran i poboljšan 

Računovodstvo proračuna

 • Izmijenjen način rada s tipovima ulaznih računa i pozicijama, tipovi ulaznih računa od sada mogu imati više analitičkih računa, svakom analitičkom računu  troška se može dodijeliti analitički račun obveze.
 • Na katalogu pozicija proračuna (tekuće, prijedlog, po godinama) dodan je gumb dodatni podaci, dostupan je na pozicijama rashoda i koristi za dodavanje/promjenu računa obveze, mjesta troška, dugotrajne imovine i vlastitih izvora
 • Izmijenjen način formiranja prijedloga pozicija
 • Izmijenjen funkcija za prijepis prijedloga rebalansa u plan proračuna, sada se automatski formiraju/ažuriraju tipovi ulaznih računa
 • Izmijenjen katalog tipova ulaznih računa, dodana mogućnost dodavanja više analitičkih računa vezanih na tip ulaznog računa.
 • Kontiranje ulaznih računa, knjižnih zapisa dobavljača napravljeno da može koristiti mogućnost vezanja više analitičkih računa na tipu ulaznog računa
 • IK raspodjela napravljena da može koristiti mogućnost vezanja više analitičkih računa na tipu ulaznog računa
 • Pri formiranju naloga osnovnih sredstava uključene dodatne kontrole
 • U alate dodana mogućnost prijepisa kataloga poslovnih partnera s jednog na drugog korisnika
 • U alate dodan  prijepis podataka s proračuna na proračunske podatke
 • Maknut alat za formiranje tipova ulaznih računa, sada se tipovi ulaznih računa automatski formiraju
 • Izmijenjeno izvješće ulaznih računa
 • U planu po godinama maknuta mogućnost formiranja pozicija, pozicije se mogu formirati samo za planove u tekućoj godini
 • Ako postoji plan proračuna u tekućoj godini onemogućena promjena aktivnosti i dodavanje novog, izmjene se vrše preko rebalansa
 • Dodan alat za prijepis stavki kontiranja URA i KNZ iz prethodne godine 

Plaće

 • NOVO – Mogućnost obračuna vrsta primanja neto bruto i bruto neto u istom obračunu (kao dodatni modul)
 • NOVO – Napravljen obračun neto bruto i bruto neto u istoj obradi
 • NOVO – Mogućnost praćenja salda obustave
 • NOVO – Mogućnost praćenja salda osobnog odbitka
 • NOVO – Izrada diskete za plaću po novom formatu PBZ-a
 • NOVO – mogućnost ispisa isplatne sliste s pregleda isplata zaposlenog
 • NOVO – Izvješće rekapitulacija obustava djelatnika
 • NOVO – Zaposleni-> Uvid u isplate-> Izračun Dodane nove mogućnosti za izračun za razdoblje za mjesec, u mjesecu i datum isplate
 • NOVO – Rekapitulacija isplata po organizacijskim jedinicama 
 • NOVO – Napravljen ispis IP obrazaca za koverte
 • NOVO – Napravljen ispis potvrda o plaćenom porezu za koverte
 • NOVO – Novo izvješće skupna rekapitulacija plaće po nivoima za tekući obračun
 • NOVO – Novo izvješće skupna rekapitulacija plaće po nivoima za arhivirani obračun
 • DORADA- Promjena formule neto bruto s koeficijentima za 2007 godinu prema RIF-u  

 
Salda konti

 • Dodani sortevi na zbrojnim nalozima po dospijeću, po iznosu , po nazivu primatelja.
 • Ispis otvorenih stavaka po zonama (SPI/KOMIS) i punjenje u Excel.
 • Isknjiženje uplata storno.
 • Na razbijanju uplata kupaca kod odabira IRR-a i KNZ-ova ugrađen je
 • Zbirni iznos prikazanih dokumenata.
 • Izrada zbrojnih naloga sa višestrukim formiranjima slogova tipa 9, koji omogućavaju, ako omogućava poslovna banka korisnika, zaprimanje naloga za izvršenje do xx dana unaprijed.
 • Ispis izvoda proračunskih korisnika.
 • Upisivanje u LOG Ispisivanje partnera, tako da korisnici znaju tko je i kada ispisao katalog.
 • Dodano IZVJEŠČA,OTVORENE/ZATVORENE STAVKE, ISPIS OTVORENIH STAVAKA PO ZADANOM RAZDOBLJU, unutar kojeg se dobiva spisak partnera unutar razdoblje kašnjenja izvršenja obveza (od strane kupaca ili naših).
 • Dodano Ispisivanje ODOBRENJA ZA ISPLATU na pregledu UR-a preko predložaka (DOT i RTF), sa ispisom IK raspodjele.
 • Dodano Izvješće Ispis Kartica za partnere tipa OSTALO.