Temeljem čl. 79. st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/17,128/17,106/18,1/19,80/19,1/20) od 03.01.2020. godine primjenjuju se novi rokovi dostave JOPPD obrasca za slijedeće neoporezive primitke:

  • prigodne nagrade do 3.000,00 kn godišnje – šifra neoporezivog primitka 22
  • novčane nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja  do 5.000,00 kuna godišnje – šifra neoporezivog primitka 63
  • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do 5.000,00 kuna godišnje – šifra neoporezivog primitka 65
  • naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam do 2.500,00 kuna godišnje – šifra neoporezivog primitka 69
  • naknade za troškove redovne skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi do visine stvarnih izdataka – šifra neoporezivog primitka 70
  • premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacija do 2.500,00 kn godišnje podmirene bezgotovinskim putem – šifra neoporezivog primitka 71.

Isplatitelji primitaka, navedene neoporezive primitke, putem Obrasca JOPPD podnose Poreznoj upravi na dan isplate primitka ili najkasnije slijedeći radni dan.