Na temelju članka 254. Zakona o doprinosima Ministarstvo financija RH donijelo je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021. godinu (NN 141/2020)

Najniža mjesečna osnovica iznosi 3.488,78 kuna.
Najviša mjesečna osnovica iznosi 55.086,00 kuna.
Najviša godišnja osnovica iznosi 661.032,00 kuna.

Iznosi osnovica propisani ovom Naredbom primjenjuju se za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2021. godine i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2021. godine.