Cilj radionice je samostalno podešavanje predložaka, računa, uplatnica, rješenja.
Radionica je namijenjena je operaterima koji rade u KOMIS-210

Datum održavanja: 30.8.2022.
Vrijeme održavanja:  10:00 – 13:00 h
Radionica će se održati putem aplikacije ZOOM.

Predavač: Dijana Lipovac

Sadržaj

  • IZRADA I PODEŠAVANJE WORD PREDLOŽAKA ZA ISPIS RJEŠENJA / RAČUNA
  • Ispis rješenja – osnovni parametri
  • Ispis računa – osnovni parametri
  • Uređivanje parametara – uređivanje putanja Word predloška
  • Uređivanje parametara – uređivanje oznaka za ispis
  • Izrada Word predložaka
  • IZRADA I PODEŠAVANJE PREDLOŽAKA I OBRAZACA UPLATNICA
  • Izrada i uređivanje predloška uplatnice
  • Izrada i uređivanje obrasca uplatnice

NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 900,00 kn + PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 450,00 kn + PDV
Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.