Napredna obuka Drugi dohodak i putni nalozi vanjskih suradnika namijenjena je svim korisnicima LC SPI programa.
Cilj obuke je educirati korisnike u specifičnosti obračuna drugog dohotka za tuzemne i inozemne suradnike te način obračuna službenih putovanja za iste.

Sadržaj napredne obuke:

  • Propisi i primici po osnovu kojih se ostvaruje drugi dohodak
  • Ugovor o djelu tuzemnog suradnika
  • Naknada za autorsko djelo/umjetničko autorsko djelo tuzemnog suradnika
  • Drugi dohodak – oslobađanje od obveze doprinosa
  • Troškovi službenih putovanja osoba koje ostvaruju primitke od drugog dohotka
  • Način isplate drugog dohotka, oznake na nalozima za isplatu te izvješćivanje u obrascu JOPPD
  • Isplate drugog dohotka zaposlenicima
  • Drugi dohodak nerezidenata
  • Pitanja i odgovori

Datum održavanja obuka:

13. listopada 2020. u LC edukativnom centru Osijek
15. listopada 2020. u LC edukativnom centru Zagreb
20. listopada 2020. u LC edukativnom centru Split

Planirano trajanje obuke je 09:30-15:00h

Edukacija se održava uz provedbu svih općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

 


Napomena:
Cijena napredne radionice za jedan dan je 600,00 kn + PDV (750,00 kn s uključenim popustom od 20%) po sudioniku/radionici.
Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održane napredne obuke – radionice.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

Ukoliko je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
– u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.


PRIJAVNICA