U mjesecu listopadu 2020. godine su djelomično izmijenjene mjere za očuvanje radnih mjesta a najvažnije izmjene su slijedeće:

 • Skraćivanje radnog vremena
  • Maksimalno skraćivanje mjesečnih radnih sati povećano je na do 70% ukupne mjesečne satnice
  • Maksimalni iznos potpore po radniku povećan je na do 2.800 kn
  • Korisnici nemaju obvezu dostavljanja tjednog plana radnog vremena
  • Mjesečna evidencija radnog vremena ne mora biti potpisana od radnika koji su korisnici potpore, potreban je jedino potpis odgovorne osobe kod poslodavca

Više na:  https://mjera-orm.hzz.hr/skracivanje-radnog-vremena/

 • NOVO  Potpora za očuvanje radnih mjesta – listopad – prosinac 2020.
  • Poslodavci iz određenih sektora, svi poslodavci obuhvaćeni Odlukama Stožera ili odlukom epidemiologa
  • Mikropoduzetnici bez obzira na djelatnost
  • Iznos potpore ovisi o postotku pada prihoda/primitaka (40-60%, od 2.000 do 4.000 kn)
  • Usporedba prihoda kroz kumulativ travanj-rujan 2020. prema travanj-rujan 2019., uz iznimke i opcije
  • Za radnike u radnom odnosu na dan 30. rujna 2020. godine i dalje
  • Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 30. lipnja 2020.

Više na:  https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-za-ocuvanje-radnih-mjesta-listopad-prosinac/