Svima koji žele naučiti osnovne pojmove vezane za obračun plaće i drugog dohotka te iste obračunavati, organizirali smo tečaj Obračun plaće i drugog dohotka za početnike u trajanju od 3 dana.
Nakon završetka radionice polaznici će rješavati završni test radi ponavljanja i utvrđivanja usvojenog znanja. Po završetku radionice polaznici će dobiti uvjerenje o odslušanoj radionici.
Predavač: Fani Ptiček

LC ŠKOLA će se održati 27.- 29.09.2021. u LC edukativnom centru Zagreb

Planirani program rada:

I.DAN (od 9:30 do 15:00h sa pauzom od 12:00 do 12:45h)
Zakonska regulativa koja uređuje pravo na plaću od nesamostalnog rada

 • Zakonska regulativa koja uređuje pravo na plaću
 • Obračun doprinosa i poreza
 • PK kartica i osobni odbitak
 • Isprava o plaći, naknadi plaće i o otpremnini
 • JOPPD obrazac
 • Nalog za plaćanje
II.DAN (od 9:30 do 15:00h sa pauzom od 12:00 do 12:45h)
Evidencija radnog vremena i obračuni plaće od nesamostalnog rada na primjerima
 • Evidencija radnog vremena
 • Plaća zaposlenika na puno radno vrijeme
 • Plaća zaposlenika na nepuno radno vrijeme, plaća radnika HRVI…
 • Plaća u naravi
 • Naknada plaće za godišnji odmor
 • Naknada plaće za bolovanje
III.DAN (od 9:30 do 15:00h sa pauzom od 12:00 do 12:45h)
Obračuni plaće od nesamostalnog rada na primjerima
 • Neoporezivi primici
 • Ostale oporezive isplate uz plaću
Drugi dohodak te obračuni na primjerima
 • Ugovor o djelu iz neta/ bruta
 • Autorska naknada
 • Umjetnička naknada

Edukacija se održava uz provedbu svih općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo


NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na LC školi iznosi po sudioniku 2.100kn + PDV.
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 1.700kn + PDV

Ukoliko je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
–  u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

U cijenu su uključeni radni materijali i prigodna zakuska.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.


PRIJAVNICA: