Trgovačka društva s javnim ovlastima podliježu obveznoj primjeni Uredbe o uredskom poslovanju. Uvažavajući brojne upite i specifičnosti poslovanja u odnosu na druga javnopravna tijela pripremili smo specijaliziranu radionicu u kojoj ćemo obraditi sve aspekte uredskog poslovanja trgovačkih društava s teoretsko-pravnog aspekta te prikaza praktičnog rada u našim aplikacijama.

Datum održavanja 14.07.2022. u trajanju od 10:00-13:00 sati
Konzultantsko savjetovanje održat će se putem aplikacije Zoom.

Fokus prvog dijela savjetovanja biti će osnovni pojmovi uredskog poslovanja prilikom čega će se obuhvatiti organizacijska struktura te kako ona utječe na brojčane oznake uredskog poslovanja, detalji vezani za plan klasifikacijskih oznaka te povezanost istog s pravilima o arhivskom gradivu i arhivima te poseban osvrt na Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja. Sve teme biti će popraćene s praktičnim primjerima iz same aplikacije 223 Uredsko poslovanje.
U drugom dijelu savjetovanja obrazložiti će se i prikazati sve radnje uredskog poslovanja koje obuhvaćaju procese zaprimanja, stvaranja i obrade dokumenata, raspoređivanje predmeta te vođenje obveznih evidencija, s posebnim naglaskom na digitalizaciju procesa, povezivanjem s državnim registrima i novostima u sustavu koje možete očekivati u narednom razdoblju.
U trećem dijelu radionice prikazati će se proces i mogućnosti ovjeravanja/likvidature financijskih dokumenata, te povezanosti uredskog i financijskog poslovanja, kao savršenog oglednog primjera kako digitalizacija može unaprijediti i olakšati poslovanje trgovačkih društava.


UPUTE ZA PRIJAVU I PRISTUPANJE:

Potrebno je ispuniti online prijavnicu (navesti točne i potpune podatke). Sustav će automatski potvrditi zaprimanje. Dan prije edukacije (najkasnije na dan održavanja do 2 sata prije početka), dobit ćete mail s poveznicom putem koje možete pristupiti na edukaciju.

NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na konzultantskom online savjetovanju iznosi 1.200,00 kn + PDV po sudioniku.
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 600,00 kn + PDV.
Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na konzultantsko savjetovanje – seminar za jedan „polaznik/dan“ mjesečno na svakih 10.000 kn iznosa za mjesečno održavanje.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
– u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

U cijenu konzultantskog savjetovanja uključeni su radni materijali.
LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.


PRIJAVNICA: