Radionica je namijenjena svim JLP(R)S koji su prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske obveznici pripreme provedbenih programa. Cilj radionice je pružiti sve potrebne informacije vezane za proces pripreme provedbenih programa, na konkretnim primjerima pokazati sam sadržaj provedbenih programa te metodologiju izrade.

Datum održavanja: 29.10.2021.
Trajanje: 9:30 – 15:00h
Mjesto: LC edukativni centar Zagreb
Predavači: Ana Marija Tomašević, mag.oec. i prof. dr.sc. Hrvoje Šimović

Sadržaj:
1. Uvod u strateško planiranje
• Što je strateško planiranje?
• Vrste akata strateškog planiranja u RH
2. Što je provedbeni program JLP(R)S, nositelji izrade te sadržaj provedbenih programa
3. Metodologija izrade provedbenih programa JLP(R)S: elementi provedbenog programa i popunjavanje predloška
4. Načela povezivanja elementa strateškog okvira s proračunom – rad na primjerima
5. Provedbeni programi i lanac rezultata (povezivanje mjera, aktivnosti i projekata te pokazatelja rezultata)


Napomena:
Cijena za sudjelovanje na konzultantskom savjetovanju iznosi 1.600,00 kn + PDV po sudioniku.
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 800,00 kn + PDV

Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na konzultantsko savjetovanje – seminar za jednog polaznik/dan mjesečno na svakih 10.000 kn iznosa za mjesečno održavanje.
Ukoliko je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

S obzirom na to da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
– u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

U cijenu napredne obuke/seminara/radionice uključeni su radni materijali i prigodna zakuska.
Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.
LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.


Sva mjesta za ovo savjetovanje su popunjena.