Poštovani korisnici,

za Vas smo organizirali konzultantsko savjetovanje – seminar "Priprema za popunjavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za JLP(R)S (županije, gradovi, općine​)".

Cilj ove edukacije je pomoć korisnicima u pripremi i popunjavanju dokumentacije za pravovremenu predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Molimo sudionike da sa sobom donesu:

 • Upitnike popunjene prethodne godine,
 • sastavljene Planove otklanjanja slabosti i nepravilnosti (sve Planove)
 • Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima 

Datum održavanja: 
13.03.2017. u LC edukativnom centru Zagreb
23.03.2017. u Splitu (naknadna obavijest točnog mjesta održavanja u Splitu).

Planirano trajanje je od 09:30 do 15:00 sati.

Uz LC konzultante na savjetovanju u Zagrebu, predavati će i gospodin Davor Kozina, voditelj službe za metodologiju i standarde, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole.

SADRŽAJ RADIONICE:
 
1. OTVARANJE RADIONICE I IZLAGANJE PLANA RADA 
2. SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA – UVODNO 
3. ANALIZA STANJA SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA 
4. IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2016.

 • ZAKONSKI OKVIR
 • SADRŽAJ UREDBE O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA
 • ROKOVI SASTAVLJANJA I PREDAJE IZJAVE
 • NAPUTAK O OTKRIVANJU, POSTUPANJU I IZVJEŠĆIVANJU O NEPRAVILNOSTIMA U UPRAVLJANJU SREDSTVIMA
  • Obveznici primjene
  • Osoba za nepravilnosti
  • Postupanje po nepravilnostima
  • Izvješćivanje o nepravilnostima 

5. PRAKTIČNI RAD NA DOKUMENTIMA KOJI SE MORAJU PRILOŽITI UZ IZJAVU:

 • UPITNIK
  • Način testiranja pitanja iz Upitnika
  • Reference, tablice za testiranje
  • Područja testiranja
  • Usporedba odgovora prethodne i tekuće godine
 • PLAN OTKLANJANJA SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI
  • Usporedba navedenih aktivnosti prethodne godine i ostvarenih aktivnosti unutar organizacije
 • IZVJEŠĆE O OTKLONJENIM SLABOSTIMA I NEPRAVILNOSTIMA UTVRĐENIMA PRETHODNE GODINE
  • Popunjavanje izvješća na temelju plana otklanjanja sastavljenog prethodne godine
 • MIŠLJENJE UNUTARNJE REVIZIJE O SUSTAVU UNUTARNJIH KONTROLA ZA PODRUČJA KOJA SU BILA REVIDIRANA
  • Obveznici primjene
  • Sadržaj mišljenja

6. PITANJA I ODGOVORI 


NAPOMENA:

Cijena konzultantskog savjetovanja-seminara za jedan dan je 800,00 kn + PDV po sudioniku. Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.

Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na seminar za jednog polaznik/dan mjesečno na svakih 10.000 kn iznosa za mjesečno održavanje.

Ako se odlučite sudjelovati, molimo Vas da najkasnije do 08.03.2017. godine za Zagreb, te 16.03.2017. za savjetovanje u Splitu, izvršite prijavu sudionika putem priložene PRIJAVNICE koja je aktivna do krajnjeg roka za prijavu ili do ispunjenja termina. 

Napomena: obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja bez obavijesti u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.