Naši konzultanti pripremili su konzultantsku radionicu čiji je cilj objasniti svrhu SNU aplikacije. Glavna ideja je educirati polaznike na koji način analizirati podatke u SNU i PKK te kako se radi obrazac SNU za pojedine slučajeve.
Radionica je namijenjena korisnicima e-porezne te osobama koje rade na usklađenju podataka poslanih JOPPD obrazaca i nepovezanih uplata.

Datum održavanja: 23.6.2022.
Vrijeme održavanja: 9:30 – 14:30 sati
Konzultantska radionica održat će se u LC edukativnom centaru Split.

Sadržaj radionice:

 •  JOPPD i evidentiranje zaduženja
 •  Način plaćanja obveza temeljem JOPPD-a
 • E- porezna
  – Pregled poslanih obrazaca
  – PKK
 • SNU
  – Nepovezane uplate
  – Obrasci JOPPD
 • Analiza PKK te pregled poslanih obrazaca
 •  JOPPD MIO II
 • Specifikacija rasporeda uplata
  – Ispravak oznake izvješća unutar iste vrste prihoda (1)
  – Ispravak OIB-a unutar iste vrste prihoda (2)
  – Promjene vrste prihoda ili općine iste vrste prihoda uz moguću promjenu oznake izvješća (3)
  – Povrat preplaćenih iznosa obveznika (4)
  – Zatvaranje naplaćenih kamata (5)
 • Provjera stanja SNU obrasca
 • Pitanja i odgovori

UPUTE ZA PRIJAVU I PRISTUPANJE:

Potrebno je ispuniti online prijavnicu. Sustav će automatski potvrditi zaprimanje.


NAPOMENA:
Cijena za sudjelovanje na konzultantskoj radionici iznosi 2000,00 kn + PDV po sudioniku.
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 1000,00 kn + PDV.

Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Standardnim, Pojačanim i Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 9., jedna konzultantska radionica uključena u iznos mjesečnog održavanja u LC-u godišnje za jednog polaznika na svakih 1.500,00kn (tisućupetstokuna) iznosa mjesečnog održavanja.
Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.
Obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
– u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

U cijenu konzultanstske radionice uključeni su radni materijali.

LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.
Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.


PRIJAVNICA: