Svim komunalnim poduzećima i ostalim poduzetnicima korisnicima profitnog knjigovodstva pripremili smo radionicu Kako uspostaviti referentno računovodstvo kroz profitnu glavnu knjigu. Cilj radionice je upoznati korisnika s novim mogućnostima organizacije podataka i rada u profitnoj glavnoj knjizi.

Termini održavanja radionica:

  • 28.11.2019. u LC edukativnom centru Zagreb – PRIJAVNICA
  • 29.11.2019.  u LC edukativnom centru Zagreb – PRIJAVNICA

Planirano trajanje radionice 9:30 – 14:00h

Sadržaj radionica:
Kako ispravno složiti mjesta troška za što bolje vođenje bilance – hijerarhija mjesta troška, nadređeni/podređeni, kako složiti postojeća mjesta troška, rezultat = bilanca po mjestima troška i realizacija prihoda i rashoda
Knjiženje po poreznoj strukturi – knjiženje prema poreznoj strukturi unesenoj na dokumente u salda kontima
Raspodjela troškova prema katalogu raspodjele – unos kataloga raspodjele prema postotku udjela troška prema postotku, dodjela raspodjele na dokumente u salda kontima i automatsko knjiženje prema raspodjeli
Knjiženje Knjige stjecanja i prijenosa porezne obveze – automatsko knjiženje Knjige stjecanja i prijenosa porezne obveze
Knjiženje stavaka izvoda prema dokumentu zatvaranja – knjiženje potraživanja, obveza i prometa žiro računa prema kriterijima dodijeljenim na dokumentima koje zatvara stavka izvoda
Knjiženje plaća i putnih naloga po mjestima troška – dodjela mjesta troška na zaposlene, obračun po mjestima troška, dodjeljivanje konta za kontiranje plaća i putnih naloga po mjestima troška
Zaključak godine po mjestima troška i nivoima – određivanje nivoa mjesta troška za zaključna knjiženja i formiranje početnog stanja prema parametrima zaključka godine
Excel izvješća – radna izvješća u Excel-u – bruto bilance, konto kartice