Sustava elektroničkih poruka – LIC 365 aplikacija je koja omogućava slanje isplatnih lista, uplatnica i ostalih oblika informiranja iz više SPI aplikacija, a sve se dostavlja direktno na e-mail korisnika. Aplikacija je jednostavna za korištenje i nudi brojne prednosti, a dokument u samo nekoliko klikova pošaljite svim svojim korisnicima i/ili zaposlnicima.

 

Prednosti korištenja Sustava elektroničkih poruka:

 • direktno slanje dokumata na e-mail
 • jednostavnost u radu, slanje jednim klikom
 • brzina isporuke poslanih dokumenata
 • ušteda vremena i resursa
 • neograničeno ponovno slanje dokumenata po potrebi
 • nema klasičnog ispisa i preuzimanja od strane korisnika
 • smanjenje troškova, nema kuvertiranja i dostave poštom ili nekim drugim oblicima dostave
 • jasan pregled poslanih e-mailova

 

LIC 365 povezana je sa sljedećim SPI aplikacijama:

 • LIC 115 – Fakturiranje usluga odgojnih i obrazovnih ustanova
 • LIC 150 – Obračun plaća i drugog dohotka
 • LIC 210 – KOMIS
 • LIC 223 – Uredsko poslovanje
 • LIC 420 – Upravljanje stambenim zgradama