Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 121/2019) koje stupaju na snagu od 01.01.2020. godine uvode se slijedeće promjene:
• Osnovni osobni odbitak je od 01.01.2020.-> 4.000,00 kn

– Na glavi obračuna unijeti Osnovicu osobnog odbitka 4.000,00 kn a Osnovica dodatnog odbitka ostaje ista tj. 2.500,00 kn

• Poslodavac i isplatitelj plaće pri isplati plaće bivšim radnicima za posljednji mjesec rada kod tog poslodavca ima uvid u poreznu karticu bivšeg radnika, a najkasnije do dana dospjelosti plaće za posljednji mjesec rada te isti može koristiti podatke iz stavka 1. ovoga članka iz porezne kartice bivšeg radnika a temeljem uvida u neiskorišteni iznos osobnog odbitka putem sustava ePorezna
• Porezna uprava putem sustava ePorezna, temeljem podataka iz svojih službenih evidencija će omogućiti poslodavcima i isplatiteljima plaće uvid u podatke koji se odnose na isplaćene neoporezive primitke koje radnik može ostvariti od više poslodavaca
• Fizičkim osobama do 25 godina života te fizičkim osobama od 26 do 30 godina života uvodi se korištenje porezne olakšice ali u posebnom postupku PU

– U samoj aplikaciji obračune radite kao i do sada a PU će priznavati olakšicu u posebnom postupku

Minimalna plaća
• Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 4.062,51 kuna – Uredba o visini minimalne plaće (N.N. 106/2019)
• Navedena minimalna svota bruto plaće odnosi se na puno radno vrijeme radnika, dok se najniža plaća za nepuno radno vrijeme utvrđuje razmjerno minimalnoj plaći za puno radno vrijeme i satima rada na koje je radnik prijavljen
• Nova minimalna plaća je plaća koja će se obračunavati za mjesec siječanj, a uobičajeno će se isplaćivati u veljači

– Ovisno o načinu na koji unosite bruto iznos minimalne plaće, izmjene ćete prije isplate za siječanj 2020., unijeti ili kroz bodove plaće na zaposleniku ili kao osnovicu na glavi obračuna
– I dalje u Katalozima 150- Plaće i naknade-> Dodatni katalozi-> Minimalna plaća, unosite iznos minimalne plaće koji važi za 2020. godinu

Ovrha u 2020. godini
• Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz 2019. iznosila je 6.434,00 kune (Nar. nov., br. 104/2019).
• Ovaj iznos relevantan je za provedbu ovrhe na plaći radi naplate novčanih tražbina u 2020. godini.
• Ovo se ograničenje primjenjuje na svaku isplatu plaće u 2020. pa tako i na isplatu plaće za prosinac 2019. koja dospijeva i isplaćuje se u siječnju 2020. godine

– U Katalozima 150- Plaće i naknade-> Dodatni katalozi -> Ovrhe na plaći-> Prosječni iznos neto plaće u RH, unosite iznos prosječne mjesečne neto plaće koji će se primjenjivati za 2020. godinu te od kada vrijedi