Zakonom o dopunama Zakona o sportu (NN 47/2020 ) propisuje se da u slučaju nastupanja posebnih okolnosti, čelnik tijela državne uprave nadležnog za šport može pravnim osobama dodijeliti potporu za očuvanje radnih mjesta ako ispunjavaju slijedeće uvjete:
• ako su radnici za koje se potpora traži zaposleni na neodređeno ili određeno radno vrijeme,
• ako im sredstva za istu namjenu nisu osigurana iz drugih javnih izvora,
• ako ispunjavaju uvjete za radno mjesto sukladno ovom Zakonu i propisima o radu
Čelnik tijela državne uprave nadležnog za šport donio je odluku o potpori za očuvanje radnih mjesta iz stavka kojom se utvrđuje iznos, trajanje potpore i dodatni kriteriji prilagođeni razmjerima posebnih okolnosti i potrebama korisnika, a sukladno aktima Vlade Republike Hrvatske.
Odluku možete pogledati OVDJE

Također danas, u ponedjeljak, 20. travnja 2020. godine u 10 sati biti će otvorene prijave za potporu.
Više o tome potražite OVDJE