Minimalna plaća za 2021. godinu

  • Uredbom o visini minimalne plaće za 2021. godinu (NN 119/2020), utvrđuje se visina  minimalne plaće, koja će vrijediti za razdoblje  od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine, u bruto iznosu od 4.250,00 kuna.
  • Navedena minimalna svota bruto plaće odnosi se na puno radno vrijeme radnika, dok se najniža plaća za nepuno radno vrijeme utvrđuje razmjerno minimalnoj plaći za puno radno vrijeme i satima rada na koje je radnik prijavljen.
  • Nova minimalna plaća je plaća koja će se obračunavati za mjesec siječanj, a uobičajeno će se isplaćivati u veljači.

Prosječna mjesečna neto plaća

  • U Narodnim Novinama 118/2020 objavljena je Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2020. te za navedeno razdoblje iznosi 6.724,00 kuna. Navedeni iznos je relevantan za utvrđivanje ovrha u 2021. godini a temeljem čl.173. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17).
  • Navedeni iznos prosječne mjesečne neto plaće primjenjivati će se na svaku isplatu plaće u 2021. godini pa tako i na isplatu plaće za prosinac 2020. ukoliko se plaća isplaćuje u mjesecu za prethodni mjesec.