U Gradu Samoboru je tijekom veljače održana završna radionica kojom je uspješno završen projekt implementacije Upravljanja imovinom, aplikacije Registar nekretnina i integriranog GIS sustava. Od početka projekta (u siječnju 2018.) održano je 10 radionica na kojima su se članovi radnog tima upoznali sa svim funkcionalnostima aplikacija. Putem konzultantske usluge Upravljanja imovinom predstavljeni su načini i ciljevi kojima treba težiti kako bi upravljanje imovinom bilo učinkovito.

Članovi radnih timova unijeli su kvalitetno podatke u Registar nekretnina, pregledavali stanje imovine u GIS-u, ažurirali, izvještavali i analizirali i tako stvorili jedinstvenu i centraliziranu bazu podataka imovine kojom Grad upravlja. Uspješnost projekta implementacije rezultat predanog rada svih članova koji su redovito izvršavali zadaće te aktivno sudjelovali na radionicama. Zahvaljujemo se na uloženom trudu i ugodnoj radnoj atmosferi te želimo puno uspjeha u budućem radu i upravljanju imovinom.