Danas je u Gradu Samoboru održana sastanak predstavnika LC-a i Grada Samobora među kojima je bio i gradonačelnik g. Krešo Beljak. Tema sastanka bili su završni dogovori oko ugovorene sistemsko-tehniče podrške.

Nakon tehničkih poteškoća koje je Grad Samobor imao uslijed kvara na postojećem serveru i pomoći koje je LC Odjel sistemsko-tehničke podrške pružio Gradu u izgradnji novog informatičkog sustava u kojem će se koristiti najmoderniji način rada s virtualnim serverima, sada kreće redovito preventivno održavanje novog sustava koja će Gradu osigurati neprekinuto poslovanje.