S približavanjem datuma uvođenja nove valute raste i svijest o samoj tranziciji na euro. Iako je javnost podijeljena oko samog uvođenja, jedno je sigurno  – uvođenje eura više nije pitanje nego realnost koja se događa već sada. LC tim već mjesecima predano radi na tome da tranzicija na euro prođe što je glađe moguće i da se sve odvije što je jednostavnije, a kako bismo bili sigurni da smo u toku s najnovijim informacijama, pratimo i sve što se događa po pitanju zakonskih odluka.

Još početkom ove godine koordinacijski odbor za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača izradio je dokument Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom s ciljem pravovremenog informiranja gospodarstvenika o pripremama koje je potrebno provesti u postupku uvođenja eura kao nacionalne valute. Dokument sadrži detaljne informacije o prilagodbama koje očekuju gospodarstvenike, o vremenskom okviru uvođenja eura te upućuje na izazove koji se mogu pojaviti u provedbi planiranih mjera.

Novost je da je početkom ovog mjeseca na stranicama Ministarstva financija objavljena Uputa o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru s ciljem jednoobraznog postupanja subjekata opće države u njihovim aktivnostima i prilagodbama koje ih očekuju u procesu zamjene hrvatske kune eurom kao službenom valutom.

Da se priča zaista ozbiljno pokrenula, vidjelo se i na 107. sjednici Vlade održanoj 9. ožujka 2022., kada je bilo prvo čitanje Nacrta konačnog prijedloga zakona te su se pokrenule oštre rasprave oko same tranzicije na euro.

Jedno je sigurno – LC je potpuno fokusiran na to da sve bude spremno za 5. rujna ove godine, za kada je predviđeno isticanje cijena i u kunama i u eurima te za 1. siječnja 2023. godine, kada će euro biti uveden.

Sukladno tome, LC već sada priprema brojne edukacije s kojima se kreće već od idućeg mjeseca, kako one za široku publiku, tako i specijalizirane, kao npr. za proračunske korisnike, za komunalce, edukacije s fokusom na plaće i slično.

Pozivamo Vas da pratite naš LC kalendar i prvi saznate sve bitne informacije!