Na trećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Vodica u ovom mandatu, dana 31. listopada 2017. godine održana je završna prezentacija uvođenja  SPI/REGISTRA NEKRETNINA, što je rezultat šestomjesečnog intenzivnog rada LC konzultanata i članova Radnog tima Grada.
 
Na završnoj prezentaciji za Vijeće i Gradonačelnicu dan je kratki uvod PRLS metodologije, izvršena prezentacija Registra nekretnina i unesenih podataka, te iznesena zaključna razmatranja i daljni planovi. Provedbom ove faze projekta, među ostalim dani su odgovori na ključna pitanja: koliko imovine Grad Vodice ima i koliko ista vrijedi. 
 
U drugom dijelu izlaganja prezentirana je sama Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u Vlasništvu, te se pristupilo glasovanju članova Vijeća koje je jednoglasno izglasalo Strategiju.

Zanimanje se najbolje može opisati kroz činjenicu da je planirano vrijeme za ovu točku dnevnog reda od 15-tak minuta produljeno na preko pola sata. Svi govornici su svoja izlaganja započinjali sa čestitkama na uvedenom projektu, te su dali punu podršku za daljnji rad na ažurnom vođenju i korištenju Registra nekretnina. Značajan broj pitanja vijećnika odnosio se na mogućnosti web prikaza određenih podataka i nastavak rada u Registru kako bi se upravljanje više približilo građanima i postigla što veća transparentnost upravljanja gradskom imovinom.