S ponosom Vas obavještavamo da smo u suradnji s Udrugom gradova i gradom Karlovcem te informatičkom tvrtkom Apis, uspješno završili projekt EDIP – Evidencija dohodaka i primitaka.

Grad Karlovac je prvi u Hrvatskoj uspostavio elektroničku komunikaciju s Poreznom upravom čime građani više ne trebaju odlaziti u Poreznu po potvrde o prihodima.

Najveća korist od ove aplikacije osjetit će se početkom iduće godine prilikom prijava korisnika socijalnog programa, jer se radi o stotinama građana koji podnose svoje prijave, zbog čega čekaju u redovima na brojnim šalterima državnih tijela. Naime, velik broj građana ostvaruje različita prava iz gradskog proračuna po osnovi socijalnih potpora, subvencija troškova stanovanja, stipendija, jednokratnih pomoći ili obročnog plaćanja obveza prema Gradu. Za ostvarivanje ovih prava građani su obvezni pribaviti potvrde o prihodima iz Porezne uprave što zahtjeva značajno vrijeme, ali i troškove odlaska u Poreznu upravu. Uz njihovu suglasnost, pristup podacima se omogućava određenim ovlaštenim osobama, a u strogo zakonski određenu svrhu. Ovlaštene osobe, ujedno potpisuju posebnu izjavu o čuvanju poslovne tajne.
Izuzetno smo zadovoljni tijekom uvođenja projekta i sa suradnjom s Gradom Karlovcem i Udrugom gradova.

Projekt je s pravom privukao izuzetnu pažnju i u medijima te shodno tome očekujemo daljnji razvoj projekta EDIP.