U novom prijedlogu Zakona o poljoprivrednom zemljištu predviđeno je olakšano raspolaganje poljoprivrednim zemljištem za fizičke i pravne osobe u smislu smanjenja administrativnih zapreka i potrebne dokumentacije. Osnovna pitanja koje se uređuju ovim Prijedlogom zakona odnose se na održavanje, zaštitu korištenje, promjenu namjene i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem.
 
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države kao temeljnog akta raspolaganja, donose jedinice lokalne samouprave na svom području što predstavlja razliku u odnosu na važeći Zakon gdje raspolaganje provodi Agencija za poljoprivredno zemljište.
 
Pratimo sva događanja i aktivnosti u vezi navedenog prijedloga Zakona, te smo izradili aplikaciju – Gospodarenje poljoprivrednim zemljištem koja će vam olakšati gospodarenje poljoprivrednim zemljištem, te pružamo paket konzultantskih usluga. Konzultantske usluge uključuju analizu zatečenog stanja, program raspolaganja kao i GIS prikaz poljoprivrednih zemljišta, praćenje ugovora, te obračun i naplatu prihoda.
 
Za sve zainteresirane korisnike, LC i Agrodet organiziraju konzultantska savjetovanja na navedenu temu koja će se održati:

  • 09. veljače 2018. godine u Zagrebu
  • 16. veljače 2018. godine u Osijeku
  • 23. veljače 2018. godine u Puli
  • 02. ožujka 2018. godine u Zadru

Detaljnije informacije ćete moći uskoro pronaći na našoj web stranici.