LC PAP – Pametno ažuriranje podataka

Uređeni matični podaci pridonose povećanje prihoda jedinica lokalne samouprave i pravednijoj naplati naknada. Omogućavaju sve vrste kvalitetnih analiza i točnog izvješćivanja te olakšavaju svakodnevni rad djelatnika JLS. Imati adekvatnu kontrolu i uspostaviti upravljanje nad prostorom za koji je odgovorna, važan je cilj za svaku JLS. Za to je, prije svega, potrebno uskladiti podatke jedinice lokalne samouprave s podacima Državne geodetske uprave kako bi se objekti jednoznačno identificirali.

Glavni su ciljevi usklađivanja i ažuriranja podataka:

  • pravednija naplata naknada
  • povećanja prihoda
  • priprema evidencija za sve aktivnosti upravljanja podacima

Locirati gdje se u prostoru nalaze objekti, koji kućni brojevi nisu zaduženi, kontrolirati zadužene površine, kontinuirano analizirati zaduženost, zone i naplatu na svakom kućnom broju, ogroman je zadatak za sve koji su uključeni u operativu tih aktivnosti. Pogotovo ako to rade bez podrške digitalnih rješenja. Kako bi se matični podaci uredili, potrebno je provesti postupak koji se sastoji od četiri koraka.

LC SPI sustav upravljanja podacima obuhvaća IT rješenje i konzultantsku uslugu:

LC SPI KOMIS-GIS

Prvi korak
Usklada podataka objekata s Registrom prostornih jedinica DGU

– uklanjanje višestruko unesenih podataka (Ulica Posavskog ili Kneza Lj. Posavskog)
– usklada podataka iz DGU i ZIS-a.

 Drugi korak
Analiza cjelovitosti podataka objekata

– svi manjkavi podaci označavaju se crvenim točkama na mapi – zorni prikaz stanja

 Treći korak
Kontrola i analiza zaduženosti podataka postojećih objekata

– provjera površina upisanih objekata – znatna razlika između izmjerene i zadužene površine i označava se na mapi

– analiza zaduženosti kućnog broja s pojedinim naknadama i zonama naplate komunalne naknade
– priprema za četvrti korak

 Četvrti korak
Priprema za terenski izvid i prikupljanje podataka

– iznalaženje nelogičnosti u zaduživanju objekata

+Konzultantska usluga LC PAP (Pametno ažuriranje podataka)