GeoKOMIS - LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Pametno azuriranje podataka

GeoKOMIS – uređeni podaci – pametni podaci

Uređeni matični podaci preduvjet su za adekvatnu kontrolu i upravljanje nad prostorom za koji je jedinica lokalne samouprave odgovorna. Locirati gdje se u prostoru nalaze objekti, koji kućni brojevi nisu zaduženi, kontrolirati zadužene površine, kontinuirano analizirati zaduženost, zone i naplatu na svakom kućnom broju, ogroman je zadatak za sve koji su uključeni u operativu tih aktivnosti. Uređeni matični podaci pridonose povećanje prihoda jedinica lokalne samouprave i pravednijoj naplati naknada. Omogućavaju sve vrste kvalitetnih analiza i točnog izvješćivanja te olakšavaju svakodnevni rad djelatnika JLS. Imati adekvatnu kontrolu i uspostaviti upravljanje nad prostorom za koji je odgovorna, važan je cilj za svaku JLS.

Glavni su ciljevi usklađivanja i ažuriranja podataka:

pravednija naplata naknada

povećanja prihoda jedinica lokalne samouprave

kvalitetne analize i točno izvješćivanje

priprema evidencija za sve aktivnosti upravljanja podacima

jednostavniji i lakši rad djelatnika JLS

LC SPI sustav upravljanja podacima provodi se u četiri koraka i obuhvaća IT rješenje (SPI KOMIS-GIS) i konzultantsku uslugu

1. KORAK

JEDNOZNAČNO IDENTIFICIRANJE OBJEKATA

• Uklanjanje višestruko unesenih podataka (Ulica Posavskog ili Kneza Lj. Posavskog)

• Usklađivanje podatke jedinice lokalne samouprave s podacima Registra prostornih jedinica Državne geodetske uprave (DGU) i Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) PAP (Pametno ažuriranje podataka)

2. KORAK

ANALIZA CJELOVITOSTI PODATAKA OBJEKATA

• Svi manjkavi podaci označavaju se crvenim točkama na mapi – zorni prikaz stanja

3. KORAK

KONTROLA I ANALIZA ZADUŽENOSTI PODATAKA POSTOJEĆIH OBJEKATA 

• Provjera površina upisanih objekata – značajna razlika između izmjerene i zadužene površine i označava se na mapi

• Analiza zaduženosti kućnog broja pojedinim naknadama i zonama naplate komunalne naknade

• Priprema za četvrti korak

4. KORAK

PRIPREMA ZA TERENSKI IZVID I PRIKUPLJANJE PODATAKA

• Iznalaženje nelogičnosti u zaduživanju objekata

• Konzultantska usluga LC PAP (Pametno ažuriranje podataka)