Pametno azuriranje podataka

Pametno ažuriranje podataka – LC PAP

Uređeni matični podaci preduvjet su za adekvatnu kontrolu i upravljanje nad prostorom za koji je jedinica lokalne samouprave odgovorna.

Glavni su ciljevi usklađivanja i ažuriranja podataka:

  • pravednija naplata naknada
  • povećanja prihoda jedinica lokalne samouprave
  • kvalitetne analize i točno izvješćivanje
  • priprema evidencija za sve aktivnosti upravljanja podacima
  • jednostavniji i lakši rad djelatnika JLS

LC SPI sustav upravljanja podacima provodi se u četiri koraka i obuhvaća IT rješenje (SPI KOMIS-GIS) i konzultantsku uslugu (LC PAP):

1. KORAK

JEDNOZNAČNO IDENTIFICIRANJE OBJEKATA

• Uklanjanje višestruko unesenih podataka (Ulica Posavskog ili Kneza Lj. Posavskog)

• Usklađivanje podatke jedinice lokalne samouprave s podacima Registra prostornih jedinica Državne geodetske uprave (DGU) i Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) PAP (Pametno ažuriranje podataka)

2. KORAK

ANALIZA CJELOVITOSTI PODATAKA OBJEKATA

• Svi manjkavi podaci označavaju se crvenim točkama na mapi – zorni prikaz stanja

3. KORAK

KONTROLA I ANALIZA ZADUŽENOSTI PODATAKA POSTOJEĆIH OBJEKATA 

• Provjera površina upisanih objekata – značajna razlika između izmjerene i zadužene površine i označava se na mapi

• Analiza zaduženosti kućnog broja pojedinim naknadama i zonama naplate komunalne naknade

• Priprema za četvrti korak

4. KORAK

PRIPREMA ZA TERENSKI IZVID I PRIKUPLJANJE PODATAKA

• Iznalaženje nelogičnosti u zaduživanju objekata

• Konzultantska usluga LC PAP (Pametno ažuriranje podataka)