LC javna nabava

Iskoristite priliku i u sklopu LC KONFERENCIJE PANORAMA 2021 savladajte redoviti program Usavršavanja u području javne nabave u trajanju od 8 nastavnih sati, produžite certifikat i upišite bodove.
Naziv programa: Najčešće pogreške pri izradi dokumentacije o nabavi te pogreške u pregledu i ocijeni ponuda uz aktualne primjere kroz praksu DKOM-a i VUS-a.

Edukacija će se održati ONLINE 21.09.2021. (utorak) u 9:00 sati (registracija od 8:30)

Teme koje ćemo obrađivati:

  • Najčešće pogreške pri izradi Dokumentacije o nabavi
  • Tehničke specifikacije – pogodovanje; opis i teh. specifikacije (pogodovanje/potreba naručitelja) – žalbe
  • Najčešće pogreške pri pregledu i ocijeni ponuda
  • Primjene članaka 263. i 293. ZJN 2016

Detaljan nastavni program pogledajte OVDJE.

Više informacija i prijavnicu potražite na www.lc-panorama.com


Kotizacija po osobi uključuje stručno predavanje, prezentacije i potvrdu o pohađanju koje sudionici dobiju nakon održane edukacije, te iznosi:
750,00 kn po osobi (Oslobođeno od obračuna PDV-a temeljem članka 39., st. 1 i Zakona o porezu na dodanu vrijednost)

Kotizaciju za sudjelovanje molimo uplatite zaključno s 17. rujnom 2021. godine na račun tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. IBAN HR4123600001101337826, pod model plaćanja navesti 00 45259-OIB korisnika a potvrdu o uplati molimo pošaljite na fax broj 01/6599-513 ili na e-mail prodaja@spi.hr. LC korisnici kotizaciju mogu uplatiti i nakon održanog seminara. Ukoliko je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.
U slučaju otkazivanja prijave, molimo obavijestite nas putem e-maila prodaja@spi.hr. Za otkazivanje prijava do 17. rujna 2021. godine vraćamo već uplaćenu kotizaciju. Za odjave nakon 17. rujna izvršit ćemo povrat 50% iznosa uplaćene kotizacije.