Svega šest mjeseci dijeli nas od najvećeg iskoraka u radu javnopravnih tijela u 30 godina. Iako je Uredba o uredskom poslovanju propis koji je u pogledu digitalizacije najistaknutiji, valja istaknuti da je ona iskra koja aktivira institute vezne za digitalizaciju u cijelom nizu propisa među kojima se posebno ističu Zakon o općem upravnom postupku, Opći porezni zakon, Ovršni zakon i Zakon o upravnim sporovima. Ukratko, elektronička dostava sa svim svojim posebnostima, elektronička ovjera dokumenata, razmjena podataka i e-komunikacija nisu više samo poželjni, već i obvezni dio svakodnevnog poslovanja javnopravnih tijela. Mi u Libuoft Cicomu svjesni smo da digitalizacija nadilazi samu pisarnicu i da je sastavni dio svakog procesa javnopravnog tijela te se radujemo biti Vaš partner u digitalnoj transformaciji.