Dana 28. listopada 2010. godine u Gradu Umagu započeta je provedba PRLS modela Upravljanja imovinom. Nakon uvodne prezentacije modela održana je prva od planiranih osam radionica. Više saznajte u nastavku članka i na stranicama Grada Umaga

Voditelj Radnog tima je gradonačelnik g. Vili Bassanese, a ispred LC-a  provedbu modela i uvođenje REGISTRA NEKRETNINA vode naši certificirani konzultanti za upravljanje imovinom. 

Upravljanje imovinom u gradu Umagu | SPI
Slično kao u Labinu i Crikvenici, tako je i u Umagu bila odlična radna atmosfera. Na prvoj radionici obrađene su tri početne aktivnosti modela: inventura imovine, tranzicijska pitanja i klasifikacija imovine. Članovi Radnog tima dobro su pripremili radne materijale i izvore podataka, što će za uvođenje REGISTRA NEKRETNINA biti dobra podloga.Prema podacima koje su članovi Radnog tima dali radi se o nepoznatom broju jedinica imovine koji varira od 5.000 pa čak do 13.500 (računajući i sve čestice zemljišta u vlasništvu ili na raspolaganju Grada Umaga). Točni podaci biti će poznati nakon provođenja cjelovite inventura koja može potrajati i više godina. Sama provedbe modela provest će se kroz 6-8 mjeseci intezivnog rada. Slijedeća radionica biti će 25.11.2010. godine.