Velikom interesu za učinkovitijim upravljanjem imovinom gradova pridružio se i Grad Crikvenica. Tako je dana 4. veljače 2010. godine održana prva radionica na provedbi PRLS modela UPRAVLJANJA IMOVINOM. Na čelu Radnog tima od 7 članova je zamjenik gradonačelnika g. Veselko Mutavgjić,a a provedbu modela i uvođenje REGISTRA NEKRETNINA vode LC  konzultanti za Upravljanje imovinom.
 
Kao u Labinu i u Crikvenici je bila odlična radna atmosfera. Na  prvoj radionici obrađene su tri početne aktivnosti modela: inventura imovine, tranzicijska pitanja i klasifikacija imovine.
 
Članovi Radnog tima dobro su pripremili radne materijale i izvore podataka, što će biti dobra podloga za uvođenje REGISTRA NEKRETNINA. Prema podacima koje su članovi Radnog tima dali radi se o nepoznatom broju jedinica imovine koji varira od 1.450 pa čak do 15.000 (računajući i sve čestice zemljišta u vlasništvu ili na raspolaganju Grada Crikvenice).
 
Točni podaci bit će poznati nakon provođenja cjelovite inventura koja može potrajati i više godina. Sama provedbe modela provest će se kroz par mjeseci intenzivnog rada, a slijedeća radionica održat će se veljače 2010. godine.