U Narodnim novinama 150/14 od 17.12.2014. izašla je nova Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini.
 
Naredba između ostaloga propisuje da se doprinosi vezani uz zdravstveno osiguranje, što znači doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje, doprinos za zaštitu zdravlja na radu, doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu i doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem poduzetničke plaće, od 01.01.2015. godine uplaćuju na račun Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, broj računa HR 6510010051550100001, ne više na račun Državnog proračuna RH.
 
Radi ispravnog punjenja broja uplatnog računa u zbrojnom nalogu i na virmanima potrebno je u aplikaciji Obračun plaća i naknada napraviti promjene u katalogu doprinosa.
 
Upute za promjenu u aplikaciji možete naći OVDJE.