Udruga gradova uključuje se u organizaciju LC-a | SPIUDRUGA GRADOVA RH se još jednom, sada već možemo reći tradicionalno, uključila u organizaciju LC Konferencije Panorama 2011. Osim preporuke i poziva na sudjelovanje koji će uputiti svojim članovima, UDRUGA GRADOVA će također aktivno sudjelovati na radionicama Konferencije u vidu predavača koji će izlagati atraktivne teme i odgovarati na pitanja sudionika.

Pozdravljamo ih još jednom i zahvaljujemo na suradnju, a više o aktivnostima UDRUGE GRADOVA možete saznati na njihovim web stranicama www.udruga-gradova.hr