Stupanjem na snagu Uredbe o uredskom poslovanju (NN 75/21) (dalje u tekstu: Uredba) napravljen je evolucijski skok, ne samo u načinu komunikacije, već i u samom pristupu rješavanju predmeta. Vođeni načelom interoperabilnosti i „samo jednom“ te osnaženi brojnim zakonima i drugim propisima koji potiču digitalizaciju, zakonodavac je pokazao čvrstu namjeru da umreži sva javnopravna tijela. Cilj je ostvarivanje uzajamnog korištenja, prije svega, intelektualnih resursa kako bi se time pružila bolja, jeftinija, jednostavnija i brža usluga građanima.
Uredsko poslovanje puno je više od same pisarnice i pismohrane te puke komunikacije. Ono obuhvaća sve radnje u postupku, ovlasti službenika i strukturu organizacije te bez pretjerivanja možemo reći da svako javnopravno tijelo, svaki službenik pa čak i stranka dobivaju svoju virtualnu inačicu.

U ovom LC webinaru upružit ćemo uvid:

  • u najznačajnije promjene koje nas očekuju,
  • u značaj Uredbe u odnosu na druge propise poput Općeg poreznog zakona, Ovršnog zakona i Zakona o općem upravnom postupku
  • dati širu sliku dalekosežnog utjecaja ovog često zanemarivanog propisa.

Kome je namijenjeno konzultantsko savjetovanje:

S obzirom na to da je Uredba jedan od najšire primjenjivih propisa, savjetovanje je namijenjeno svim državnim tijelima, županijama, gradovima, općinama, komunalnim poduzećima, vrtićima… Ukratko, svim javnopravnim tijelima te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti ili obavljaju javnu službu.

Datum održavanja: 7.10.2021. godine
Vrijeme održavanja: od 10:00 do 13:00 sati
Oblik održavanja: putem aplikacije Zoom

 

Za detaljniji uvid u teme koje će biti obrađene na seminaru pratite naš serijal „Minuta za uredsko“ koji je osmišljen kako bi Vam pružio detaljniji uvid u velike promjene koje nas očekuju. Ukupno 8 epizoda za vas priprema naš Vedran Padovan, spec. admin. publ., specijalist korisničke podrške.

Minuta za uredsko:

 


UPUTE ZA PRIJAVU I PRISTUPANJE WEBINARU:
Potrebno je ispuniti online prijavnicu (navesti točne i potpune podatke). Sustav će automatski potvrditi zaprimanje.
Dan prije edukacije, najkasnije na dan održavanja do 2 sata prije početka, dobit ćete e-mail s poveznicom putem koje možete pristupiti edukaciji.


NAPOMENA:
Cijena za sudjelovanje na LC WEbinaru iznosi po sudioniku 400,00 kn + PDV
Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail: fakturiranje@spi.hr
S obzirom na to da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
– u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

U cijenu LC WEBinara uključeni su radni materijali.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

 


PRIJAVNICA: