Objave

Izmjene i dopune Zakona o radu, koje su na snagu stupile s 1. siječnjem ove godine, dosad su najveće zadiranje u normativni okvir radno-pravnih odnosa. S obzirom da je riječ o izmjenama koje će, u tom već iznimno složenom i sve dinamičnijem području, poslodavcima predstavljati dodatni izazov, odlučili smo za 24. siječanj organizirati konzultantsko savjetovanje koje će poslodavcima poslužiti kako svojevrsni praktični vodič kroz novonastale okolnosti. U njemu ćemo, dakako, prije svega dati pregled najznačajnijih zakonskih izmjena i dopuna.

Što se sve mijenja u Zakonu o radu?

Naime, u novom ZOR-u više od 80 zakonskih odredbi ili je izmijenjeno ili u potpunosti novouvedeno. Određene izmjene i dopune odnose se na vrlo specifičan i uzak krug adresata ili su uglavnom kozmetičke naravi, dok neke donose značajne suštinske promjene u brojne radnopravne institute te će nedvojbeno predstavljati administrativni i stručni izazov za gotovo sve poslodavce koji djeluju na području Republike Hrvatske.

Tako je propisan novi sadržaj ugovora o radu, kao i dodatna ograničenja za sklapanje ugovora na određeno vrijeme. Konačno je normativno uređen rad na daljinu, odnosno rad na izdvojenom mjestu rada. Detaljnije su razrađene odredbe o dostavi odluka o pravima i obvezama radnika, a jasnije je uređeno ugovaranje i trajanje probnog rada. Također, zakonom su definirani pojmovi plaće i naknade plaće, dorađene su odredbe koje uređuju područje plaćenog i neplaćenog dopusta, a predstavljen je i dosad nepostojeći institut odsutnosti s posla. Sve navedeno je, naravno, popraćeno i izdašnim prekršajnim sankcijama, od kojih su neke dobro poznate i postojeće, dok su neke potpuno nove i svakako zaslužuju pozornost.

Osvrt i na Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada

Iako su izmjene i dopune Zakona o radu svakako okosnica zakonodavnog okvira u području radnopravnih odnosa, osvrnut ćemo se i na odredbe novog Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Tim se zakonom prije svega uređuje pojmove neprijavljenog rada u užem i širem smislu, kao i mogućnosti sankcioniranja poslodavaca u vezi s takvim radom, ali i donosi neke obveze koje bi mogle predstavljati dodatno opterećenje za poslodavce, kako u administrativnom tako i informatičkom smislu.

Stoga smo odlučili pripremiti izlaganje koje je usmjereno na životne i praktične situacije s kojima se susreću brojni poslodavci, bez obzira je li riječ o gospodarskim subjektima ili tijelima javne vlasti.

Vrijeme održavanja: 24. siječanj 2023., od 10 do 13 sati

Mjesto održavanja: ZOOM

Predavači: Vilma Plavčić, dipl. iur. i Vedran Vukobrat, dipl. iur.

Instituti i područja koje ćemo obraditi tijekom predavanja:

 • nužnost donošenja novih ili usklađenja postojećih pravilnika o radu
 • sadržaj ugovora o radu i nužnost intervencija u postojeće ugovore o radu
 • definicija plaće i naknade plaće
 • ugovaranje i trajanje probnog rada
 • novine u vezi s plaćenim i neplaćenim dopustom uz predstavljanje novog instituta odsutnosti s posla
 • novi izazovi vezani uz dodatni rad radnika i prekovremeni rad
 • rad na daljinu i rad na izdvojenom mjestu rada
 • dostava odluka o pravima i obvezama radnika
 • nova ograničenja uz rad na određeno vrijeme
 • prekršajne sankcije i inspekcijski nadzor i
 • nove administrativne obveze poslodavaca u području zaštite dostojanstva radnika i vođenja evidencija o radnicima.

NAPOMENA:

CIJENA PO SUDIONIKU ZA SUDJELOVANJE ONLINE:

Za korisnike LC SPI rješenja i IN2 Grupe – uz aktualni popust od 35 % iznosi 45,50 eura + PDV (inače redovita cijena 70 eura)

Za korisnike koji se prijave, a nemaju LC SPI rješenje i rješenja IN2 Grupeuz aktualni popust od 35 % iznosi 91,00 euro + PDV (inače redovita cijena 140,00 eura)

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na konzultantsko savjetovanje – seminar za jedan „polaznik/ dan“ mjesečno na svakih 1.330,00 eura iznosa za mjesečno održavanje.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

S obzirom na to da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
– u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVNICA: