Objave

U sklopu napredne obuke “Bolovanja: podjela i određivanje visine naknade” educirat ćemo korisnike kako da primjene ispravne osnovice prilikom obračuna bolovanja te kako da formiraju ispravna izvješća vezano za bolovanja (R1 i JOPPD).

Namijenjena je svim korisnicima SPI sustava

Datum održavanja: 14. studenoga 2022.
Vrijeme održavanja: 10:00 -12.30 h

Mjesto održavanja: ZOOM

Predavač: Sadia Globan

Sadržaj:

– Pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja – izvori prava
– Potvrda o privremenoj nesposobnosti za rad i izvješće o bolovanju

– Podjela bolovanja – prema kriteriju na čiji teret se isplaćuje naknada, prema obvezniku obračuna i isplate naknade plaće
– Osnovica za izračun bolovanja
– Uvjet prethodnog osiguranja, najniža i najviša naknada plaće za bolovanje

– Neprekidno bolovanje
– Naknada plaće za bolovanje na teret poslodavca
– Naknada plaće za bolovanje na teret HZZO-a
– Naknada plaće za bolovanje – JOPPD

 

NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – iznosi po sudioniku 900,00 kn + PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 450,00 kn + PDV
Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

PRIJAVNICA