Objave

U Libusoft Cicomu pripremili smo konzultantsko savjetovanje na temu fiskalne odgovornosti namijenjeno svim trgovačkim društvima u vlasništvu RH i (ili) jedne ili više jedinica lokalne (regionalne) samouprave. Cilj edukacije je prezentiranje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti te potrebnih procedura. Također, polaznici će imati prigodu vidjeti primjere popunjavanja, odgovora na pitanja iz Upitnika i prezentiranje plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti.

Vrijeme održavanja: 11. ožujka 2024., u trajanju od 09:30-15:00 sati

Mjesto održavanja: ZOOM

Predavačica: Mirela Crndić

Sadržaj: 

Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
• Obveznici predaje i rokovi predaje
• Sastavni dijelovi Izjave
Sustav unutarnjih kontrola
Popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2022. godinu
• Odgovaranje na pitanja po područjima Upitnika

NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na konzultantskom savjetovanju – online iznosi po sudioniku 150,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 75,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVNICA: