Objave

S 2024. došlo je do izmjena u sustavu PDV-a, a novosti se nalaze u Zakonu o PDV-a te u povezanom Pravilniku o PDV-u. O čemu se konkretno radi te kako funkcionirati u novim pravilima donosimo vam u nastavku teksta.

Ispravak porezne osnovice

U Narodnim novinama 114/23 objavljena je izmjena u čl. 33. Zakona o PDV-u te su dodani novi stavci od 8 -11. Izmjena se odnosi na:

a) ispravak porezne osnovice kod opoziva (storna) isporuke ili različitih vrsta popusta – naknadnih odobrenja
b) ispravak porezne osnovice u slučaju nemogućnosti naplate cijelog ili dijela dospjelih potraživanja koji nisu naplaćeni dulje od jedne godine

 Umanjenja oporezive osnovice kod naknadnih odobrenja
 • Prema dosadašnjem propisu porezni obveznik isporučitelj je morao čekati suglasnost od poreznog obveznika kojemu je dobro ili usluga isporučeno i tek tada je stekao pravo na umanjenje porezne osnovice. Ako je kupac odbio dati suglasnost nije se moglo provesti umanjenje PDV-a po odobrenju/stornu.
 • Novi propis omogućava da u slučaju opoziva (storna) isporuke ili davanja popusta i naknadnih odobrenja kupcima, porezni obveznik koji je obavio isporuku može umanjiti poreznu osnovicu pod uvjetom da poreznog obveznika kojemu je isporučeno dobro ili obavljena usluga samo obavijesti o provedenom ispravku.
 • Mogućnost naknadne promjene porezne osnovice, a time i svote PDV-a, bit će moguće napraviti na ovaj način od 01.01.2024. godine, i to samo za račune izdane od 01.01.2024. g. te samo pod uvjetom da porezni obveznik koji je isporučio dobro ili obavio usluge obavijesti svoga kupca dobara ili usluga o provedenom ispravku
 • Na račune koji su izdani prije 01.01.2024. godine primjenjuje se „staro“ pravilo, odnosno odredbe o ispravku porezne osnovice kako to propisuje čl. 33. st. 7. sada važećih odredaba Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 73/13. – 33/23.), za naknadna odobrenja po tim računima potrebno je dobiti suglasnost kupca kako bi se provelo umanjenje poreza.
 Umanjenje porezne osnovice u slučaju nemogućnosti naplate
 • Mogućnost smanjenja porezne osnovice i svote PDV-a u slučaju nemogućnosti naplate cijelog ili dijela dospjelih potraživanja na novi način propisuju dopunjeni stavci čl. 33. st. 8. – 11. Zakona o PDV-u
 • Riječ je o potraživanjima za prodana dobra i obavljene usluge koje nisu naplaćene dulje od jedne godine, računajući od dana dospijeća tog potraživanja
 • U tom slučaju porezni obveznik može ispraviti poreznu osnovicu, odnosno smanjiti poreznu obvezu u roku od šest mjeseci od dana nastanka prava na smanjenje, ali samo ako su obavljene sve radnje pažnjom dobroga gospodarstvenika.

Radnje koje podrazumijevaju pažnju dobrog gospodarstvenika:

 • za dospjela potraživanja vodi se ovršni postupak
 • dospjela potraživanja utužena su na sudu
 • postignuta je nagodba s dužnikom koji nije povezana osoba
 • drugi načini dokazivanja da se zahtijevala naplata potraživanja od kupca.

Tek nakon valjanih dokaza o nemogućnosti naplate porezni obveznik isporučitelj može ispraviti poreznu obvezu utvrđenu u vrijednosti potraživanja.

Naknadna naplata potraživanja za koje je napravljeno umanjenje porezne osnovice

Važno je istaknuti, ako porezni obveznik nakon smanjenja porezne osnovice naknadno djelomično ili u cijelosti naplati potraživanje za obavljenu isporuku dobara ili usluga, treba u odgovarajućoj svoti povećati poreznu osnovicu, odnosno platiti razmjernu svotu PDV-a za koju je prethodno iskoristio mogućnost smanjenje.

S druge strane kupac dobara ili usluga treba u odgovarajućoj svoti ispraviti odbitak pretporeza koji se odnosi na nabavljena dobra ili usluge nakon što ga dobavljač obavijesti da je umanjio poreznu osnovicu po osnovi nenaplaćenog potraživanja

Međutim, ako porezni obveznik u ovom slučaju (kupac), zbog nemogućnosti plaćanja, ne ispravi odbitak pretporeza, nadležna PU zadužuje ga za svotu korištenog pretporeza koji je trebao ispraviti, o čemu donosi rješenje, a podnesena žalba ne odgađa izvršenje.

Izvještavanje Porezne uprave o umanjenju porezne osnovice zbog nemogućnosti naplate

U čl. 33. st. 11. Zakona o PDV-u stoji da porezni obveznik treba u elektronskom obliku obavijestiti nadležnu Poreznu upravu o umanjenju porezne osnovice i to u roku za podnošenje prijave za razdoblje oporezivanja u kojemu je ispravak obavljen. Pravilnikom o PDV-u ( NN 1/24) propisan je Obrazac PDV-Ispravak kao dokument kojim će  porezni obveznik obavijestiti Poreznu upravu o provedenim ispravcima osnovice zbog nemogućnosti naplate potraživanja.