Objave

Za kraj mjeseca pripremili smo edukaciju za sve poslodavce koji isplaćuju plaće na temelju pravomoćnih sudskih presuda i izvansudskih nagodbi. Edukacijom će biti obuhvaćena pojašnjenja niza važnih propisa te načini postupanja u navedenim situacijama. Cilj savjetovanja je obučiti polaznike posebnostima isplate plaće po sudskoj presudi odnosno izvansudskoj nagodbi te samom obračunu u LC aplikacijama.

Vrijeme održavanja: 28. veljače 2023,u trajanju od 09:30-15:00 sati

Mjesto održavanja: LC Zagreb, Remetinečka cesta 7, 10020 Zagreb

Predavačica: Fani Ptiček

Sadržaj:

 • Propisi
 • Pravila pri oporezivanju kod sudskih presuda
 • Postupanje poslodavca po pravomoćnoj sudskoj presudi
 • Propisi kod sudske prakse
 • Obračun poreza na dohodak kod sudske prakse
 • Obračun doprinosa kod sudske presude
 • Zatezne kamate
 • Nadoknada parničnih troškova
 • JOPPD
 • Izvansudska nagodba
 • Procedura u LC aplikacijama
 • Primjer izvansudske nagodbe
 • Primjer sudske presude
 • Doprinosi i stope doprinosa
 • Porez i porezni razredi
 • Izračun prosječne porezne stope
 • Postavljanje parametara sudske presude u LC aplikacijama te obračun i izrada JOPPD
 • Obračun kamata

NAPOMENA: 

Broj sudionika je ograničen na 17.

Cijena za sudjelovanje na konzultantskom savjetovanju – uživo iznosi po sudioniku 220,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 110,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na konzultantsko savjetovanje – seminar za jedan „polaznik/dan“ mjesečno na svakih 1.330,00 eura iznosa za mjesečno održavanje.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

S obzirom na to da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
– u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVNICA: