Objave

Kako bismo vam olakšali poslovanje na jednom smo mjestu pobrojali sve iznose ključne za rad vaših računovodstvenih djelatnika u 2023. godini. Također, u nastavku donosimo i savjete za rad u našim aplikacijama, a vezano za te iznose. Detalje, pak, dodatno možete pogledati u zatvorenom dijelu portala u Euro kutku.

Minimalna bruto plaća u 2023. godini

Temeljem čl. 1. Uredbe o visini minimalne plaće za 2023. godinu (NN 122/2022) koja stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine „Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. utvrđuje se u bruto iznosu od 700,00 eura.“.

 • Navedena minimalna svota bruto plaće odnosi se na puno radno vrijeme radnika, dok se najniža plaća za nepuno radno vrijeme utvrđuje razmjerno minimalnoj plaći za puno radno vrijeme i satima rada na koje je radnik prijavljen.
 • Nova minimalna plaća je plaća koja će se obračunavati za mjesec siječanj, a uobičajeno će se isplaćivati u veljači te se unosi u aplikaciji 150 – Plaće i naknade, na bazi 2023 godine u Katalozi, Dodatni katalozi, Minimalna plaća (u eurima).

Osnovice za obračun doprinosa u 2023. godini

Temeljem Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu iznosi osnovica su:

 • Najniža mjesečna osnovica iznosi 519,53 eura.
 • Najviša mjesečna osnovica iznosi 8.203,08 eura.
 • Najviša godišnja osnovica iznosi 98.436,96 eura.

Iznosi osnovica propisani ovom Naredbom primjenjuju se za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2023. godine i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2023. godine.

 • Unijeti u aplikaciji 150 – Plaće i naknade, na bazi 2023 godine u  Katalozi, Dodatni katalozi, Osnovice za obračun doprinosa (u eurima).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća koja se primjenjuje za ovrhe u 2023. godini

U Narodnim Novinama 125/2022. objavljena je Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2022.  te za navedeno razdoblje prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosi 7.583,00 kuna odnosno 1.006,44 eura. Navedeni iznos je relevantan za utvrđivanje ovrha u 2023. godini, a temeljem čl.173. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20).

 • Navedeni iznos prosječne mjesečne neto plaće primjenjivat će se na svaku isplatu plaće u 2023. godini pa tako i na isplatu plaće za prosinac 2022. ako se plaća isplaćuje u mjesecu za prethodni mjesec. 
 • Temeljem pravila iz Ovršnog zakona (osim ako nije riječ o alimentaciji) ako je radnikova (ovršenikova) neto-plaća:
  • veća od 7.583,00 kn, od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine prosječne netoplaće, što znači da mu se može plijeniti sve iznad 5.055,33 kn (7.583,00/ 3 x 2);
  • manja od 7.583,00 kn, od ovrhe je izuzeta svota (dva slučaja):
   • a) od 5.055,33 kn – dakle, ako je neto-plaća radnika veća od 6.740,44 kn (svota koja je izračunana temeljem Ovršnog zakona: 3/4 neto-plaće radnika = 2/3 prosječne netoplaće)– mora se plijeniti sve iznad 5.055,33 kn,
   • b) u visini 3/4 netoplaće ovršenika (radnika) – dakle, u slučaju ako mu je neto-plaća manja (ili jednaka) od 6.740,44 kn – smije se plijeniti samo 1/4 radnikove neto-plaće.
 • U aplikaciji 150 – Plaće i naknade, treba:
  • Na bazi 2022. godine u Katalozi, Dodatni katalozi, Ovrhe na plaću, Prosječni iznos neto plaće u RH, unijeti iznos od 7.583,00 kn sa primjenom od 01.01.2023. godine
  • Na bazi 2023. godine iznosi će se konvertirati otvaranjem godine

  Visina osobnog odbitka od 01.01.2023.

 • osnovica osobnog odbitka iznosi 530,90 eura
 • osnovica dodatnog odbitka iznosi 331,81 euro.

Osnovice se primjenjuju za sve isplate od 01.01.2023. godine

U aplikaciji 150 – Plaće i naknade potrebno je napraviti:

Korak 1. – unijeti na bazi 2022. u Katalog, Dodatni katalozi,  Dinamika osobnih odbitaka, osobni odbitak u kunama koji vrijedi od 01.01.2023. tj. 4.000,00 i 2.500,00 kn

Korak 2. – nakon što se otvori godina na bazi 2023. u Katalog, Dodatni katalozi, Dinamika osobnih odbitaka, izmijeniti osnovicu osobnog odbitka u 530,90 eura.

Stavke poreza od 01.01.2023.

Nakon otvaranja godine 2023., u aplikaciji 150- Plaće i naknade,  u Katalozi, Porezi, na porezu koji pripada dohotku od nesamostalnog rada odnosno plaći, izmijeniti konvertirane stavke poreza na način da:

 • gornja granica prvog poreznog razreda (20%) iznosi 3.981,69 eura,
 • donja granica drugog poreznog razreda (30%) iznosi 3.981,69 eura.

Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati

Nakon što se otvori 2023. godina, u aplikaciji 204 – Putni nalozi, u Katalozi, Dnevnice unijeti novu tuzemnu dnevnicu. Od 1. siječnja 2023. godine, dnevnica za Hrvatsku iznosi 26,55 eura.

Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe od 01.01.2023.

Nakon što se otvori 2023. godina u aplikaciji 204- Putni nalozi, u Katalozi, Cijene goriva, unijeti novu cijenu goriva tj. da od 01.01.2023. godine cijena goriva po prijeđenom kilometru je 0,40 eura.