Objave

Hrvatska narodna banka te druge banke u Hrvatskoj promijenile su način prikaza tečajne liste, što je dovelo do određenih izazova i u radu s našim programima. Kako bismo im doskočili, u Libusoft Cicomu smo poduzeli korake koji će našim korisnicima i nadalje osiguravati neometan rad.

Naime, prema najnovijim prikazu tečajne liste, umjesto dosadašnjeg načina koji je prikazivao koliko je jedinica domaće valute (tada kune) potrebno za jednu ili 100 jedinica strane valute sada se prikazuje obrnuto. Tako sada imamo prikaz koliko je jedinica strane valute potrebno za jednu jedinicu domaće (sada eura).

 

Što je potrebno učiniti?

Budući da je programski kod u našim programima predviđen za rad s tečajevima prikazanim na raniji način, da bi programi i dalje ispravno radili potrebno je preračunati tečaj prikazan na tečajnoj listi tj. izračunati njegovu recipročnu vrijednost (napraviti dijeljenje 1/prikazani tečaj) i dobiveni rezultat zapisati u tečajnu listu u LC programima.

PRIMJER: Na slici je prikazan tečaj CHF na dan 20.1.2023. Tečaj iznosi 0,9921. U program je potrebno zapisati recipročnu vrijednost 1,00796 (1/0,9921=1,00796) Tečaj upisan u LC programe u iznosu prikazanom na tečajnoj listi rezultirat će krivim izračunom deviznih iznosa.

Uskoro nove dorade

Uskoro ćemo izdati ‘hot fix’ verzije 6.70.05.00. u kojem ćemo na ekranu za unos tečaja otvoriti posebno “lokalno” s mogućnošću upisa tečaja s tečajne liste HNB-a, a program će sam podijeliti 1/upisani iznos i upisati rezultat u ranije postojeće polje tečaja.

U sljedećim verzijama problem ćemo riješiti na sustavan način.