Objave

Naprednu obuku “Godišnji obračun poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće u godini” organizirali smo u sedam različitih termina te u nekoliko gradova – Zagrebu, Splitu i Osijeku. Za svaki od predviđenih termina broj prijava je ograničen, stoga se predbilježite na vrijeme.

Cilj radionice je educirati polaznike u obračunu godišnjeg obračuna poreza u LC150. Namijenjena je svim korisnicima LC SPI programa.

Vrijeme održavanja: 15., 17., 22., 27. i 29. studenog 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati (prijave za 27.11. i 29.11. su zatvorene s danom 22.11.)

Mjesto održavanja: Libusoft Cicom, Remetinečka cesta 7, Zagreb

Vrijeme održavanja: 16. i 24. studenog 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

Mjesto održavanja: LC Dalmacija, Lička 4, 21000 Split (radionica 24.11. popunjena s danom 17.11)

Vrijeme održavanja: 20. studenog 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

Mjesto održavanja: Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o., J. J. Strossmayera 341 Osijek

Predavači:Neda Aviani, Josipa Mikelić, Anita Rakovec

Sadržaj: 

 • Uvod i zakonski dio
 • Obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada i sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće
 • Tko je obvezan podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak
 • Kome je u interesu podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak
 • Tko je obavezan sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće
 • Za koja poslodavac nije obavezan sastaviti godišnji obračun pri zadnjoj isplati plaće
 • Sastavljanje GOP-a pri zadnjoj isplati plaće kroz praktične primjere i vježbe na računalu
 • Kako kontrolirati izvještaje nakon GOP-a
 • Godišnji obračun poreza na dohodak u JOPPD obrascu
 • Pitanja i odgovori

NAPOMENA:

Broj polaznika u Zagrebu je ograničen na 17, u Osijeku na 20, a u Splitu na 12. 

Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – uživo iznosi po sudioniku 200,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 100,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVNICA: 


  Porezna uprava na svojim je stranicama objavila vijest da se mijenja propis za priznavanje pretporeza po ulaznim računima primljenim od poreznih obveznika koji su u sustavu PDV-a prema naplati.

  Kao što je poznato, u sustav PDV-a po naplati mogu se prijaviti svi porezni obveznici koji su u prethodnoj godini obavili isporuke dobara i usluga ispod 15.000.000,00 kn. Takvi porezni obveznici plaćaju obvezu PDV-a tek kad naplate izlazni račun, a isto tako pretporez po ulaznim računima koriste tek kad plate svojem dobavljaču.

  S druge strane porezni obveznici, koji su u redovnom postupku oporezivanja, PDV plaćaju u razdoblju kada je obavljena isporuka dobara i usluga, a pretporez koriste kada su ispunjeni uvjeti, odnosno kada je primljen račun i isporuka.

  Presuda Europskog suda pravde kao temelj za izmjene

  Prema tekstu Porezne uprave, iz presude Europskog suda pravde u predmetu C-9/20 proizlazi da pravo na odbitak pretporeza kod računa primljenih od poreznih obveznika, koji primjenjuju postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama, nastaje tek kada je takav račun plaćen.

  S obzirom na to da Hrvatska kao članica EU ima obvezu uzeti u obzir sudske presude Suda EU i ova presuda dovela je do izmjene postojećeg propisa za priznavanje pretporeza. O primjeni izmjene propisa o korištenju pretporeza Porezna uprava je izdala Mišljenje (Broj klase: 410-19/22-02/87, Urudžbeni broj: 513-07-21-01-22-3, Zagreb, 30.11.2022.).

  Mišljenje EU i dorade u LC-ovim programima

  U njemu stoji da se postupanje u svezi odbitka pretporeza, prema presudi Europskog suda pravde C-9/20, u praksi primjenjuje od 1. prosinca 2022. Također od 1. prosinca više se ne primjenjuju odgovori Porezne uprave kojima su dana tumačenja u svezi odbitka pretporeza po ulaznim računima poreznih obveznika, koji PDV obračunavaju prema naplaćenim naknadama suprotno navedenoj presudi Europskog suda pravde u predmetu C-9/20.

  Za tu izmjenu propisa potrebno je napraviti određene dorade u programima za obračun PDV-a i Salda konti te u naredim danima naši korisnici mogu očekivati instalaciju verzije u kojoj će biti navedene novosti.

  Obavijest Porezne uprave može se pročitati OVDJE.