Objave

Za sve korisnike LC SPI programa pripremili smo naprednu obuku koja ima za cilj educirati polaznike o planiranju, realizaciji i obračunu godišnjih odmora u aplikaciji Kadrovska evidencija i izradu obračuna plaće s godišnjim odmorima, isplatu regresa i neiskorištenog godišnjeg odmora u LC Obračunu plaće i naknade.

Vrijeme održavanja: 23. svibnja 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

Mjesto održavanja: Libusoft Cicom, Remetinečka cesta 7, Zagreb

Predavač: Josipa Mikelić

Sadržaj: 

• Određivanje trajanja godišnjeg odmora
• Rok stjecanja prava na godišnji odmor
• Odricanje prava na godišnji odmor
• Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
• Raspored korištenja godišnjeg odmora
• Raspored korištenja u slučaju više radnih odnosa tijekom godine
• Naknada plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora
• Obračun godišnjeg odmora kroz aplikaciju Kadrovska evidencija
• Popunjavanje uvjeta za obračun godišnjeg odmora
• Unos i obračun godišnjeg odmora
• Ispis rješenja za godišnji odmor
• Planiranje i realizacija godišnjeg odmora
• Vrste primanja, prosjek
• Obračun godišnjeg odmora
• Obračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor
• Regres
• Pitanja i odgovori

NAPOMENA:

Broj polaznika je ograničen na 17.

Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – uživo iznosi po sudioniku 200,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 100,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVNICA: 

  Libusoft Cicom organizirao je trodnevnu LC školu u sklopu koje će polaznike poučavati temama vezanim uz obračun plaća i drugi dohodak. Tijekom tri dana obuhvatit ćemo potrebnu zakonsku regulativu, evidenciju radnog vremena i obračune plaća od nesamostalnog rada na primjerima te drugi dohodak.

  Datum održavanja: 15. ožujka 2023., 16. ožujka 2023. i 17. ožujka 2023.
  Vrijeme održavanja: svakog dana od 09:30 h do 15:00 h
  Radionica će se održavati na lokaciji:  Libusoft Cicom d.o.o., Remetinečka cesta 7a, 10020, Zagreb

  Predavač: Fani Ptiček

  Sadržaj po danima:

  I. DAN (od 09:30 h – 15:00 h s pauzom od 12:00 – 12:45 h)

  Zakonska regulativa koja uređuje pravo na plaću od nesamostalnog rada
  • Zakonska regulativa koja uređuje pravo na plaću
  • Obračun doprinosa i poreza
  • PK kartica i osobni odbitak
  • Isprava o plaći, naknadi plaće i o otpremnini
  • JOPPD obrazac
  • Nalog za plaćanje

  II. DAN (od 09:30 h – 15:00 h s pauzom od 12:00 – 12:45 h)

  Evidencija radnog vremena i obračuni plaće od nesamostalnog rada na primjerima
  • Evidencija radnog vremena
  • Plaća zaposlenika na puno radno vrijeme
  • Plaća zaposlenika na nepuno radno vrijeme, plaća HRVI
  • Plaća u naravi
  • Naknada plaće za godišnji odmor
  • Naknada plaće za bolovanje

  III. DAN (od 09:30 h – 15:00 h s pauzom od 12:00 – 12:45 h)

  Obračuni plaća od nesamostalnog rada na primjerima
  • Neoporezivi primici
  • Ostale oporezive isplate uz plaću

  Drugi dohodak te obračuni na primjerima
  • Ugovor o djelu iz neta/bruta
  • Autorska naknada
  • Umjetnička naknada

  Završni test, ponavljanje gradiva

  NAPOMENA:

  Cijena za sudjelovanje u LC školi iznosi po sudioniku 280 eura + PDV.
  Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 230 eura + PDV

  Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail: fakturiranje@spi.hr.

  S obzirom na to da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
  – u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
  –  u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

  U cijenu su uključeni radni materijali.
  LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.

  Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

  PRIJAVNICA: