Objave

Cilj edukacije je obučiti sudionike da samostalno obračunavaju oporezive i neoporezive primitke. Namijenja je a za šire mase, ne samo za korisnike LC SPI aplikacija, jer tijekom nje naši stručnjaci pojašnjavaju i veliki teoretsko – praktični dio znanja potreban za obavljanje tog posla.

Vrijeme održavanja: 19. prosinca 2023. u trajanju od 09:30-14:30 sati

Mjesto održavanja: Libusoft Cicom, Remetinečka cesta 7, Zagreb

Predavači: Sadia Globan

Sadržaj: 

 • primitci koje isplaćujemo zaposlenicima
 • stalna novčana primanja vs. povremene isplate
 • obračun i oporezivanje primitaka uz plaću i nakon plaće
 • JOPPD i iskazivanje podataka na poreznoj
 • izvještavanje na izvješćima

NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – uživo iznosi po sudioniku 200,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 100,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVNICA: 

  Cilj radionice je sudionike upoznati sa svim detaljima vezanim uz neoporezive primitke i odgovoriti na pitanja: kako se i do koje granice mogu isplatiti, što ne podliježe oporezivanju i što se može neoporezivo isplatiti do određenih iznosa prema Pravilniku o porezu na dohodak. Obuka obuhvaća i teoretsko i praktično znanje te je zbog svoje širine namijenjena svima u čiji segment posla ulazi i obrada neoporezivih primitaka, a ne samo korisnicima LC SPI aplikacija.

  Vrijeme održavanja: 23. studenog 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

  Mjesto održavanja: Libusoft Cicom, Remetinečka cesta 7, Zagreb

  Predavači: Sadia Globan

  Sadržaj: 

  • neoporezivi primici definicija
  • podjele
  • načini obračuna
  • prava na primitke
  • ispravak obračuna krivih isplata

  NAPOMENA:

  Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – uživo iznosi po sudioniku 200,00 eura+ PDV
  Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 100,00 eura + PDV

  Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
  Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

  Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

  Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

  PRIJAVNICA: 

   Pred kraj travnja pripremili smo i jednu radionicu samo za korisnike LC SPI programa. Cilj radionice je pojasniti koje sve neoporezive primitke poslodavac može isplatiti svojim zaposlenicima, a što se može isplatiti osobama koje nisu zaposlenici. Naša edukatorica također će govoriti i o obračunu neoporezivih primitaka kroz socijalu.

   Vrijeme održavanja: 18. travnja 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

   Mjesto održavanja: Libusoft Cicom, Remetinečka cesta 7, Zagreb

   Predavač: Sadia Globan

   Sadržaj: 

   1. Uvod- što se sve može isplatiti kao neoporezivi primitak sukladno poreznim propisima

   2. Isplate zaposlenicima
   • Prehrana i smještaj zaposlenika
   • Troškovi redovne skrbi djece radnika
   • Troškovi dnevnica na sl putovanju
   • Nagrade, darovanja i otpremnine
   • Razne potpore radnicima

   3. Isplate ostalim primateljima
   • Stipendije
   • Isplate sportašima
   • Isplate vanjskim suradnicima
   • Socijalne potpore i davanja

   4. Što kažu LC aplikacije kako ćemo navedeno obračunati
   • 150 Obračun plaća i drugog dohotka
   • 204 Putni nalozi
   • 212 Evidencija socijalne skrbi
   • 151 Sustav izvješćivanja porezne uprave

   NAPOMENA:

   Broj polaznika je ograničen na 17.

   Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – uživo iznosi po sudioniku 200,00 eura+ PDV
   Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 100,00 eura + PDV

   Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
   Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

   Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

   Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

   PRIJAVNICA: 

    Vlada Republike Hrvatske donijela je paket mjera za ublažavanje posljedica rasta cijena energenata vrijedan 21 milijardu kuna, a u sklopu tog paketa došlo je i do izmjena koje se odnose na potpore zaposlenim osobama odnosno porezna rasterećenja i povećanja neoporezivih primitaka. Sukladno tome najavljene su i izmjene Pravilnika o porezu na dohodak.

    Tako se temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske (NN 104/2022), nalaže ministru financija da donese Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak kojim će se povećati iznosi neoporezivih primitaka propisanih Pravilnikom o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20., 74/20., 1/21. i 102/22.). Stavke koje će se povećati su slijedeće:

    • prigodne nagrade s 3.000,00 kuna na 5.000,00 kuna godišnje
    • novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika s 5.000,00 kuna na 7.500,00 kuna godišnje
    • dar djetetu do 15 godina starosti s 600,00 kuna na 1.000,00 kuna godišnje
    • dar u naravi s 600,00 kuna na 1.000,00 kuna godišnje
    • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika s 5.000,00 kuna na 6.000,00 kuna godišnje
    • naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe s 2,00 kn/km na 3,00 kn/km
    • otpremnine prilikom odlaska u mirovinu s 8.000,00 kuna na 10.000,00 kuna.

    Također, već je došlo do još nekih izmjena Pravilnika o porezu na dohodak. One se odnose na dopunjavanje obrasca JOPPD pri iskazivanju očinskog dopusta te obračunavanje obveza doprinosa i poreza na dohodak vezanih uz sudske presude. Detalje vam donosimo u nastavku.

    Temeljem Pravilnika o dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 102/2022), napravljene su dvije izmjene:

    1. …„kada se obveza doprinosa i poreza na dohodak obračunava temeljem sudske presude, prema članku 433.a Zakona o parničnom postupku, nagodbe u tijeku sudskog postupka, nagodbe sklopljene s nadležnim državnim odvjetništvom u postupcima za mirno rješenje spora, nagodbe sklopljene u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima prema Zakonu o mirenju kao i u postupcima pred nadležnim službeničkim sudovima može se upisati razdoblje u kalendarskoj godini za koje se vrši obračun u formatu DD.MM.GGGG. do DD.MM.GGGG“.
    2. Prilog 2. Obrasca JOPPD se dopunjuje te se pri iskazivanju očinskog dopusta za zaposlene i samozaposlene osobe koristi šifra 5204 koja se proširuje za isti, te glasi:

    5204  – Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta, posvojiteljskog dopusta,  očinskog dopusta, skraćenog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, stanke za dojenje, a kojemu se naknada isplaćuje na teret državnog proračuna.