Objave

Pred kraj travnja pripremili smo i jednu radionicu samo za korisnike LC SPI programa. Cilj radionice je pojasniti koje sve neoporezive primitke poslodavac može isplatiti svojim zaposlenicima, a što se može isplatiti osobama koje nisu zaposlenici. Naša edukatorica također će govoriti i o obračunu neoporezivih primitaka kroz socijalu.

Vrijeme održavanja: 18. travnja 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

Mjesto održavanja: Libusoft Cicom, Remetinečka cesta 7, Zagreb

Predavač: Sadia Globan

Sadržaj: 

1. Uvod- što se sve može isplatiti kao neoporezivi primitak sukladno poreznim propisima

2. Isplate zaposlenicima
• Prehrana i smještaj zaposlenika
• Troškovi redovne skrbi djece radnika
• Troškovi dnevnica na sl putovanju
• Nagrade, darovanja i otpremnine
• Razne potpore radnicima

3. Isplate ostalim primateljima
• Stipendije
• Isplate sportašima
• Isplate vanjskim suradnicima
• Socijalne potpore i davanja

4. Što kažu LC aplikacije kako ćemo navedeno obračunati
• 150 Obračun plaća i drugog dohotka
• 204 Putni nalozi
• 212 Evidencija socijalne skrbi
• 151 Sustav izvješćivanja porezne uprave

NAPOMENA:

Broj polaznika je ograničen na 17.

Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – uživo iznosi po sudioniku 200,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 100,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVNICA: 

Vlada Republike Hrvatske donijela je paket mjera za ublažavanje posljedica rasta cijena energenata vrijedan 21 milijardu kuna, a u sklopu tog paketa došlo je i do izmjena koje se odnose na potpore zaposlenim osobama odnosno porezna rasterećenja i povećanja neoporezivih primitaka. Sukladno tome najavljene su i izmjene Pravilnika o porezu na dohodak.

Tako se temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske (NN 104/2022), nalaže ministru financija da donese Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak kojim će se povećati iznosi neoporezivih primitaka propisanih Pravilnikom o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20., 74/20., 1/21. i 102/22.). Stavke koje će se povećati su slijedeće:

  • prigodne nagrade s 3.000,00 kuna na 5.000,00 kuna godišnje
  • novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika s 5.000,00 kuna na 7.500,00 kuna godišnje
  • dar djetetu do 15 godina starosti s 600,00 kuna na 1.000,00 kuna godišnje
  • dar u naravi s 600,00 kuna na 1.000,00 kuna godišnje
  • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika s 5.000,00 kuna na 6.000,00 kuna godišnje
  • naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe s 2,00 kn/km na 3,00 kn/km
  • otpremnine prilikom odlaska u mirovinu s 8.000,00 kuna na 10.000,00 kuna.

Također, već je došlo do još nekih izmjena Pravilnika o porezu na dohodak. One se odnose na dopunjavanje obrasca JOPPD pri iskazivanju očinskog dopusta te obračunavanje obveza doprinosa i poreza na dohodak vezanih uz sudske presude. Detalje vam donosimo u nastavku.

Temeljem Pravilnika o dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 102/2022), napravljene su dvije izmjene:

  1. …„kada se obveza doprinosa i poreza na dohodak obračunava temeljem sudske presude, prema članku 433.a Zakona o parničnom postupku, nagodbe u tijeku sudskog postupka, nagodbe sklopljene s nadležnim državnim odvjetništvom u postupcima za mirno rješenje spora, nagodbe sklopljene u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima prema Zakonu o mirenju kao i u postupcima pred nadležnim službeničkim sudovima može se upisati razdoblje u kalendarskoj godini za koje se vrši obračun u formatu DD.MM.GGGG. do DD.MM.GGGG“.
  2. Prilog 2. Obrasca JOPPD se dopunjuje te se pri iskazivanju očinskog dopusta za zaposlene i samozaposlene osobe koristi šifra 5204 koja se proširuje za isti, te glasi:

5204  – Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta, posvojiteljskog dopusta,  očinskog dopusta, skraćenog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, stanke za dojenje, a kojemu se naknada isplaćuje na teret državnog proračuna.